El equipo

Eugeni Osàcar Marzal

Màster en gestió estratégica d'empreses turístiques (especialització e-Tourism)

Professor de l’Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme CETT-Universitat de Barcelona. Expert en màrqueting, patrimoni, turisme cultural i turisme cinematogràfic. Graduat en turisme, màster en gestió estratègica d’empreses turístiques  (especialització e-Tourism) i màster en màrqueting turístic.

Director de recerca i directo del Màster Oficial en Innovació de la Gestió Turística de la mateixa institució  Membre del Grup de Recerca Consolidat de la Universitat de Barcelona, DIDPATRI (Didàctica del patrimoni, museografia comprensiva y noves tecnologies).  Es, a més a més, codirector de la revista Tour&Her. Tourism and Heritage, pulbicada per Trea.

Des del 2006, les principals aportacions científiques a congressos i publicacions s’han centrat en el turisme cinematogràfic. Ha liderat diversos projectes sobre turisme i cinema, entre els que destaca ‘Barcelona Movie’, primera iniciativa a Barcelona (2008) sobre propostes de turisme cultural basades en el cinema.