El equipo

Isabel Crespo i Antón

Geògrafa

Llicenciada en Geografia l'any 73, la docència és l'àmbit on ha desplegat la seva llarga trajectòria professional, impartint classes a molts dels actuals professors del sector turístic.

Paral·lelament a la seva dilatada activitat docent, l'anàlisi i gestió de les destinacions turístiques d'Espanya i Europa ha centrat part de la seva recerca i publicacions. Tanmateix l'urbanisme i la gestió del turisme urbà ha estat una altra de les línies d'investigació iniciada ja fa temps amb col·laboradors amb treballs de planificació.

Actualment és professora de Recursos Territorials Turístics i de Geografia Turística d'Europa i Espanya als estudis de Turisme de l'EUHT CETT-UB i consultora del programa de Turisme de la UOC (RRTT). Imparteix continguts de geografia del turisme en cicles formatius de grau superior al CETT.