L'equip

Jaume Font i Garolera

Doctor en Geografia

Natural de l'Esquirol (Osona), on nasqué el 1951. Es llicenciat i doctor en Geografia per la Universitat de Barcelona, havent obtingut el premi extraordinari de Llicenciatura i de Doctorat. Es professor titular de la mateixa universitat on ha desenvolupat la seva tasca docent, investigadora i de gestió universitària. La seva trajectoria se centra en el camp de l'ordenament territorial i molt especialment en el turisme, vist com a factor de desenvolupament regional.

Ha publicat nombrosos llibres i articles sobre aquests temes d'estudi i ha estat professor invitat d'universitats europees (Lyon) i llatinoamericanes  (Brasil, Costa Rica i Nicaragua). Des del maig del 2006 fins al Desembre 2010 va ocupar el càrrec de Subdirector General de Programació Turística de la Generalitat de Catalunya, àmbit des de el qual va impulsar la realització de l'Atles i el Pla d'Implementació dels Recursos Turístics Intangibles.