L'equip

Laia Coma

Doctora en Didàctica de les Ciències Socials i del Patrimoni 

Llicenciada en Pedagogia, Màster en recerca de les didàctiques especifiques, museografia i patrimoni, i Dra. en Didàctica de les Ciències Socials i del Patrimoni ha centrat la seva carrera investigadora i professional en l'àmbit de l'educació patrimonial i cultural, tant en el marc de l'educació formal com no formal. Ha treballat durant més d’una dècada entorn l’elaboració de materials didàctics i projectes educatius relacionats amb la didàctica del patrimoni i de la museografia comprensiva, tant per a museus i institucions públiques com privades vinculades amb el turisme educatiu i l'educació patrimonial.

La Dra. Laia Coma Quintana és professora de l'Escola Universitària  d'Hoteleria i Turisme (EUHT CETT-UB),  on exerceix com a  docent en el Grau de Turisme i com a directora del Màster Oficial en Gestió del Patrimoni Cultural i Natural, i del Màster Online propi de Gestió i Dinamització Turística del Patrimoni.  Actualment, compagina la seva activitat del CETT-UB amb la docència impartida com professora associada al Departament de Didàctica de les Ciències Socials, de l'Educació Musical, de l'Educació Física i de l'Educació Visual i Plàstica de la Universitat de Barcelona.

Ha compaginat la seva docència universitària presencial amb l’ensenyament on-line, col·laborant com a creadora de continguts, adaptadora i docent en el màster de Museografia Interactiva (IL3 UB) i en el màster de Educación y Museos: Patrimonio, Identidad y Mediación Cultural (UM).


És membre actiu del Grup de Recerca Turisme, Cultura i Territori del CETT-UB, en el qual desenvolupa diverses investigacions entorn el turisme cultural, la mediació didàctica del patrimoni i les Ciutats Educadores. També forma part del grup de recerca consolidat DHIGECS (Didàctica de la Història, la Geografia, i altres Ciències Socials) de la Universitat de Barcelona, dins del qual en els últims anys ha investigat i escrit diverses publicacions vinculades a les noves tecnologies aplicades a l’educació patrimonial i a l’anomenat mobile learning posant de relleu la importància de la inclusió de les TIC en els processos d’aprenentatge formals i no formals