Línies de treball

2010-2011

  • Osácar Marzal, E. Projecte de recerca sobre la innovació tecnològica aplicada al turisme cinematogràfic a Espanya i Europa. Fase prèvia: Desenvolupament de la proposta.  2011.
  • Arce, A., Gonzalo Romanos,  A., Ros Paucirerol, M., Sánchez Abadía, M. Barcelona Movie II: millora i ampliació de l’oferta de turisme cinematogràfic a Barcelona. Projecte Final de Grau tutoritzat pel professor Osácar Marzal, E. Setembre 2010 - Febrer 2011.
  • Benítez Lavastida, A., Cirera Coma, M., Garcia i Duran, E., Martínez Bertran, A. Catalunya Movie; Projecte Final de Grau tutoritzat pel professor Osácar Marzal, Eugeni. Setembre 2010 - Febrer 2011.
  • Achell Callejón, O., Cajo Redondo,  M. González Pérez, R., Rivera Gràcia, J. Barcelona Movie II i Catalunya Movie; Projecte Final de Grau tutoritzat pel professor Osácar Marzal, E. Setembre 2010 - Febrer 2011.
  • Varis autors. Barcelona Movie: millora i ampliació de l’oferta de turisme cinematogràfic a Barcelona; Projecte Final de Màster tutoritzat pel professor Osácar Marzal, Eugeni. Gener - Juny 2010.
  • Varis autors. Turisme cinematogràfic. Anàlisi de la oferta de les principals destinacions; Projecte Final de Grau tutoritzat pel professor Osácar Marzal, E. Gener - Juny 2010.