Línies de treball

2011-2012

  • Osácar Marzal, E. Projecte de recerca i transferència tecnològica amb el Districte d’Horta-Guinardó sobre turisme i cinema. 2012.
  • Osácar Marzal, E. Projecte de recerca i transferència tecnològica amb Labtrip. Creació de Guies temàtiques sobre cinema i turisme. 2012.
  • Bertran, J., García, P., Guillot, M., Cánovas, Y., Prat, S. Barcelona Movie III: millora i ampliació de l’oferta de turisme cinematogràfic a Barcelona; Projecte Final de Grau tutoritzat pel professor Osácar Marzal, E. Febrer - Juny 2012.

  • Guillén, R., de la Fuente, C., Lázaro, J., Rengifo, S. El turismo cinematográfico. Análisis de la oferta de los principales destinos turísticos; Projecte Final de Grau tutoritzat pel professor Osácar Marzal, E. Febrer - Juny 2012.
  • Rivera, J. Horta-Guinardó de pel.lícula; Projecte Final de Màster tutoritzat pel professor Osácar Marzal, E. Febrer - Juny 2012.
  • Verwilghen, A. Los principales destinos europeos de turismo cinematográfico; Projecte Final de Màster tutoritzat pel professor Osácar Marzal, E. Febrer - Juny 2012.