Línies de treball

Projectes 2011-2012

 • Osàcar Marzal, E. Implementació del nou màster universitari en Innovació de la Gestió Turística (Menció Gestió Turística del Patrimoni Cultural i Natural). Octubre 2011- Setembre 2012.
 • Berenguer Morón, E., Faz Ballesteros, C., González García, C., Torrente Ríos, I. Anàlisi de l’oferta de turisme idiomàtic a Barcelona com a ciutat emissora; Projecte Final de Grau tutoritzat per la doctora Llonch Molina, N. Febrer - Juny 2012.
 • Lin, C. China, Turismo, Ba sai luo na. Una orientación hacia cómo promocionar Barcelona en el mercado chino; Projecte Final de Grau tutoritzat per la doctora Llonch Molina, N. Febrer - Juny 2012.
 • Llanes, C., Rodrigo, R., Viva, E., González, C. Catàleg dels edificis històrics de la ciutat de Barcelona amb ús turístic; Projecte Final de Grau tutoritzat pel professor Mingorance i Ricart, F. Febrer - Juny 2012.
 • Minguella, M. R., Reina, C. Catàleg de les festes tradicionals de Barcelona; Projecte Final de Grau tutoritzat pel professor Mingorance i Ricart, F. Febrer - Juny 2012.
 • Serra, N. Catàleg d’activitats a una casa de colònies a Matadepera; Projecte Final de Màster tutoritzat pel professor Mingorance i Ricart, F. Febrer - Juny 2012.
 • Sanjuan Betancourt, N. Impacte de les noves tecnologies (TIC's) en la comercialització, presentació i fidelització del turisme patrimonial a Catalunya; Projecte Final de Màster tutoritzat per la doctora Llonch Molina, N. Febrer - Juny 2012.
 • Vivas Caminals, A. Vamos a la ópera; Projecte Final de Màster tutoritzat per la doctora Llonch Molina, N. Febrer - Juny 2012.
 • Borràs Llebaria, J. L’illa Model; Projecte Final de Màster tutoritzat per la doctora Llonch Molina, N. Febrer - Juny 2012.
 • Cabestany, M. Pla de comercialització de productes de turisme cultural de Barcelona in & out; Projecte Final de Màster tutoritzat pel professor Osàcar Marzal, E. Febrer - Juny 2012.
 • Blanco,  A. Andes Foto Travel; Projecte Final de Màster tutoritzat pel professor Osàcar Marzal, E. Febrer - Juny 2012.
 • Campoy, M. Cultruta: proposta turístico-cultural; Projecte Final de Màster tutoritzat pels professors Osàcar Marzal, E. i Coll, J. Febrer - Juny 2012.
 • Barragán, L. Guies temàtiques de turisme i patrimoni per dispositius mòvils; Projecte Final de Màster tutoritzat pels professors Osàcar Marzal, E. i Santacana, J. Febrer - Juny 2012.
 • Martín, R. Recurssos tecnològics per les activitats educatives de ciutat: dispositius mòvils i xarxes virtuals; Projecte Final de Màster tutoritzat pels professors Osàcar Marzal, E. i Coll, J. Febrer - Juny 2012.
 • Baisplelt, C. Pla comercial i de comunicació turística del Museu del Ferrocarril de Catalunya; Projecte Final de Màster tutoritzat pels professors Osàcar Marzal, E. i Garcia, P. Febrer - Juny 2012.
 • Cabestany, M. Pla de comercialització de productes de turisme cultural de Barcelona in & out; Projecte Final de Màster tutoritzat pel professor Osàcar Marzal, E. Febrer- Juny 2012.
 • Riera, A. Centre d’interpretació El Gavià’ a l’Alt Empordà; Projecte Final de Màster tutoritzat per la doctora Martín Piñol, C. Febrer - Juny 2012