Línies de treball

2009-2012

  • Serrano Miracle, D., Gimenez, I., Imbert-Bouchard Ribera, D. (2009). Aproximació al valor turístic del paisatge vitivinícola. Comunicació presentada al XXI Congrés de l'Associació de Geògraf Espanyols, Ciudad Real.