Línies de treball

 2009-2010

  • Llop, J.M., Crespo i Anton, I., Arcarons, R., Imbert-Bouchard Ribera, D. Elaboració cartogràfica  per al Projecte de Perfil i Pautes turístiques de les ciutats CIMES. 2010.
  • Imbert-Bouchard Ribera, D. Desenvolupament d’un programa de recerca pràctica aplicada en cartografia i SIG en Turisme. 2010.

  • Imbert-Bouchard Ribera, D. Confecció de mapes de les Denominacions Origen Catalunya. 2010.
  • Sas, C., Guitart S. Suport cartogràfic per al projecte d’Anàlisi turístic d’indrets de culte religiós cristià de la comarca del Baix Empordà; Projecte Final de Màster tutoritzat pels professors Osàcar Marsal, E. i Imbert-Bouchard Ribera, D. 2010.
  • Centomo, M. Manual Eines de treball de camp per a Gestors Turístics locals; Projecte Final de Grau tutoritzat pels professors Serrano Miracle, D. i Imbert-Bouchard Ribera, D. 2010.
  • Varis autors. Fase I. Estudi de les Indicacions Geogràfiques a Catalunya i el seu impacte turístic; Projecte Final de Grau tutoritzat pel professor Imbert - Bouchard Ribera, D. 2010.
  • Varis autors. Disseny de mapes base per al projecte InHolland University – EUHT CETT; Projecte Final de Grau tutoritzat pel professor Imbert - Bouchard Ribera D. 2010.
  • EUHT CETT – Fundació Internacional Olof Palme (FIOP) – Universitat Politècnica Namíbia (UPN). Projecte de Cooperació en transferència de coneixement turístic entre l’EUHT CETT i la Universtitat Politècnica de Windhoek (Namíbia). 2010.
  •  Serrano MIracle, D., Imbert-Bouchard Ribera, D. Configuració de la xarxa d’investigadors en Desenvolupament i Cooperació Turística. 2009.