Fotografia de: Mesures de salut obligatòries al CETT | CETT
Universitat de Barcelona

Mesures de salut obligatòries al CETT

www

No es pot accedir al CETT en cas de tenir una temperatura superior als 37,5°C o altres símptomes compatibles amb la COVID-19.

....c

Totes les persones han d’entrar al centre amb la mascareta ben posada (nas i boca coberts). Als passadissos, espais comuns i a les aules també s’ha de dur la mascareta.

c

El contacte entre altres grups/classes es veurà limitat i s’haurà de fer respectant les mesures de seguretat (mascareta i distància).

.

Es reforçarà la neteja, ventilació i desinfecció dels diferents espais del centre.

 -

Es disposarà de gel hidroalcohòlic i/o sabons allà on sigui necessari per fer una higiene de mans correcta i freqüent.

  .

Respecteu la senyalització i l'aforament dels espais.

.

S’ha d’evitar compartir estris i dispositius i si es comparteixen han d’estar desinfectats prèviament.

Contacta amb consellsalut@cett.cat si tens dubtes o propostes de millora.

GRÀCIES PER LA TEVA COL·LABORACIÓ