Fotografia de: Protocols de seguretat | CETT
Universitat de Barcelona

Protocols de seguretat

Pla de contingència del Centre atesa la crisi sanitària causada per la COVID-19

Instruccions específiques per als Graus atesa la crisi sanitària generada per la COVID-19

Descarrega l'arxiu a la Guia de l'estudiant.

Instruccions específiques per als Cicles Formatius atesa la crisi sanitària generada per la COVID-19

Descarrega l'arxiu a la Guia de l'estudiant.