Fotografia de: Qui som? | CETT
Universitat de Barcelona

Qui som?

El Departament Career Services està format per un equip de professionals que tenen com a principals responsabilitats orientar i ajudar a l’alumne en la seva formació pràctica i posterior inserció laboral, facilitant-li el contacte amb les millors empreses del sector, organitzant activitats destinades al coneixement de les mateixes, així com realitzant un seguiment personalitzat al llarg dels seus estudis.

Anualment, el CETT rep més de 1.400 demandes laborals destinades a l'alumnat i antic alumnat, i es signen uns 700 convenis de col·laboració amb les principals empreses del sector.

Així mateix, Career Services gestiona i coordina l’assignatura de Pràcticum, les estades de pràctiques internacionals i el PFG en empreses, cercant les propostes més idònies per a cada alumne, formalitzant els convenis, el seguiment, tutorització i la supervisió en l’avaluació final. Aquesta tutorització des del centre docent es veu reforçada per la figura del propi tutor dins l’empresa i amb reunions de seguiment des de Career Services.