Fotografia de: Internship Talent Fair | CETT
Universitat de Barcelona
CETT i Empresa

Internship Talent Fair

TALENT troba EXCEL·LÈNCIA

L'objectiu de l'INTERNSHIP TALENT FAIR es posar al mateix escenari empreses que son referents d'excel·lència als sectors de turisme, gastronomia i hoteler.

EMPRESES: L’INTERNSHIP TALENT FAIR té l'objectiu d'aplegar a empreses del sector turístic, hoteler i gastronòmic que destaquin per tenir programes de pràctiques internacionals de més de 6 mesos, així com programes de formació estructurats per a graduats (també anomenats “training programs”).

ESTUDIANTS: Els candidats a les places de pràctiques, programes d'internship i llocs de treball participaran en una sèrie d'activitats com workshops, presentacions, corner's coffee, entre d’altres, que els permetran conèixer els millors establiments i empreses nacionals i internacionals i les tendències de futur del sector. El nostre objectiu serà presentar als nostres estudiants vies per prosseguir adquirint formació i experiència pràctica un cop finalitzats els seus estudis al CETT-UB, de manera que puguin valorar altres opcions que els hi garantirà un aprenentatge més focalitzat i ràpid que els donarà eines per ascendir professionalment de forma més àgil i eficient dintre d’empreses destacades del sector.

Volem atreure a aquest esdeveniment sense precedents als nostres alumnes finalitzadors a totes les formacions, així com alumnes de 3º curs dels Graus de Turisme, Hoteleria, i Ciències Culinàries i Gastronòmiques, per tal de donar-los la perspectiva de futur i anticipar-los a la pressa de decisions que hauran de realitzar al seu darrer any de formació. Tanmateix, volem convidar a CETT Alumni (alumnes graduats) a prendre part activa d’aquesta jornada.