Fotografia de: El concurs | CETT
Universitat de Barcelona
CETT i Empresa > Emprenedoria >

El concurs

Bases edició 2016-2017

Objectiu del Concurs

Aquest concurs té com a finalitat fomentar l'esperit emprenedor, la innovació com a estratègia competitiva de l'empresa turística i la creació d'empreses i serveis en el sector del turisme, l’hoteleria i la gastronomia, mitjançant l’atorgament d’uns premis.

Seran premiats els millors projectes en base a la seva innovació i originalitat, actitud emprenedora, viabilitat econòmica, escalabilitat o potencial de creixement del projecte, el risc personal assumit i la capacitat tècnica, professional i de gestió de l'emprenedor.

A qui s'adreça

El concurs s'adreça a persones físiques o a empreses que s'hagin constituït a partir de gener de 2014 en endavant. 

Els Premis

Els premis consisteixen en una dotació econòmica i un mentoring de 6 mesos.

La part econòmica serveix per ajudar a posar en marxa el projecte que s’hagi demostrat econòmicament viable.

El mentoring es basa en la transferència de coneixement i experiència per guiar als emprenedors, accelerant així el procés de desenvolupament del projecte i ajudant a conduir el negoci de manera òptima. El mentoring s’iniciarà entre juny i setembre de 2017 i acabarà 6 mesos més tard. La FGE-CETT adjudicarà un mentor a cada un dels projectes guanyadors. A més, un membre de l’equip del CETT durà a terme el seguiment de l’esmentat procés, a mode de co-mentoring.

Pel que fa a les dotacions econòmiques del concurs, són les següents: 

  • Primer Premi     3.600 €
  • Segon Premi      2.400 €
  • Tercer Premi      1.800 €

La dotació econòmica serà lliurada als guanyadors un cop acabat el període de mentoring. Els guanyadors hauran de reportar al membre de l’equip del CETT, que en faci el seguiment, les diferents partides de l’aplicació de la dotació del premi al projecte.

En cas que el jurat consideri que els projectes no tenen qualitat empresarial suficient o no compleixin amb els requisits que es demanen podrà ser declarat desert qualsevol dels premis.

El Jurat

El jurat estarà format per professionals del sector turístic, per emprenedors, incubadores d'empreses, per membres del Patronat de la Fundació Gaspar Espuña-CETT, de l'Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme CETT-UB, de la Diputació de Barcelona i de l'Obra Social "la Caixa".

El jurat seleccionarà els millors projectes en base a la seva innovació i originalitat, actitud emprenedora, viabilitat econòmica, escalabilitat o potencial de creixement del projecte, el risc personal assumit i la capacitat tècnica, professional i de gestió de l'emprenedor.

Confidencialitat

La informació dels projectes presentats serà tractada amb absoluta confidencialitat, i el seu ús s’utilitzarà exclusivament per valorar la candidatura presentada.

En cap cas la informació subministrada serà tramesa a persones o entitats públiques o privades sense el consentiment i autorització dels autors, tret dels membres del jurat i de l'equip tècnic especialitzat.

El títol del projecte i l’extracte d’aquest, presentats pels participants, es podran fer públics per donar-los a conèixer.