Fotografia de: Protocols de seguretat | CETT informa sobre Covid-19
Universitat de Barcelona
cettisfuture

Protocols de seguretat

Pla de contingència del Centre atesa la crisi sanitària causada per la COVID-19

Instruccions específiques per als Graus atesa la crisi sanitària generada per la COVID-19

Descarrega l'arxiu a la Guia de l'estudiant.

Instruccions específiques per als Cicles Formatius atesa la crisi sanitària generada per la COVID-19

Descarrega l'arxiu a la Guia de l'estudiant.