Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica

Arts culinàries del mediterrani: Barcelona - Florencia

Informació general

Modalitat: Presencial
Durada: 6 setmanes
1ª edició: del 10/06/2019 fins el 19/07/2019 (3 weeks in Barcelona, 3 weeks in Florence )
Idiomes: Anglès
Sol·licita Admissió