Fotografia de: Programa i assignatures | Catering Management 100% english
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Programa i assignatures
Especialització dins de Màster Oficial de Direcció Hotelera i de Restauració

Programa i assignatures

60 crèdits europeus (ECTS)

Assignatures troncals del màster (21 ECTS)

Direcció de Màrqueting (6 ECTS)

 • Pla de Màrqueting.
 • Canals de Comercialització i Distribució.
 • Revenue Management.

Direcció Estratègica (6 ECTS)

 • Disseny i Implementació d’Estratègies en Empreses Hoteleres i de Restauració.
 • Desenvolupament de Models de Negoci Adaptats a la Realitat del Sector de la Restauració Actual.
 • Iniciativa i Esperit Emprenedor.

Gestió de les Persones i les Organitzacions (3 ECTS)

 • Diversitat Cultural, Ètica i Lideratge.
 • Resolució de Conflictes i Negociació.
 • Desenvolupament Personal, Profesional i Motivació Laboral.

Direcció economicofinancera (6 ECTS)

 • Gestió Econòmica dels Centres d’Ingrés i de Cost.
 • Pressupost i Control de la Gestió.
 • Fonaments de l’Anàlisi Financer.
 • Valoració d’Inversions en el Sector de la Restauració.

Direcció d'Operacions

 • Disseny i Implementació d'Estratègies en Empreses de Restauració.
 • Desenvolupamet de Models de Negoci.
 • Iniciativa i Esperit Emprenedor.

Assignatures de l'especialització del màster (12 ECTS)

Innovació en Productes de Food Service (3 ECTS)

 • Tendències en Food Service.
 • Anàlisi Comercial.
 • Neuro-gastronomia i Processos d'Innovació Disruptiva.
 • Sostenibilitat en la Restauració.

Disseny i Arquitectura de Restaurants (3ECTS)

 • Sistemes de producció, Seguretat Alimentària, APPCC.
 • Diseny d'Espais Experiencials.

Gestió d'Experiències (3 ECTS)

 • L'experiència com a valor diferencial.
 • Desenvolupament de projectes i eines de millora contínua.
 • Anàlisi de la clientela i satisfacció de les necessitats.
 • Creació de procediments i processos.

Càtering i Col·lectivitats (3 ECTS)

 • Destió d'Esdeveniments.
 • Disseny de Menús en Avions.
 • Planificació de l'Oferta Gastronómica per a Col·lectius Específics.

Assignatures d'orientació(6 ECTS)

Metodologia de la Investigació (6 ECTS)

 • Principis Bàsics de la Investigació.
 • Bases de la Investigació Qualitativa i Quantitativa.
 • Fonts d'Informació.
 • Programes i Recursos per a l'Anàlisi de Dades i el seu Tractament.

Pràcticum

L'alumne ha de cursar una de les dues assignatures.

Treball final de màster (15 ECTS)

Aquesta assignatura pretén capacitar l'alumne per a l'anàlisi de les particularitats i problemàtiques del sector actual, mitjançant els mètodes i tècniques d'investigació adequats en cada cas. Es persegueix iniciar l'estudiant en la metodologia d'investigació perquè pugui plantejar i desenvolupar amb èxit una investigació en algun aspecte concret de l'àmbit de la Restauració i/o desenvolupar projectes d'aplicació i transferència en empreses reals del sector.