Fotografia de: Perfil de sortida | Catering Management 100% english
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Perfil de sortida
Especialització dins de Màster Oficial de Direcció Hotelera i de Restauració

Perfil de sortida

  • Gerent de negocis de Restauració: organitza, dirigeix, controla i supervisa els diferents establiments i pren decisions estratègiques en qualsevol negoci de Restauració.
  • Cap d'aliments i begudes (Food & Beverage): gestiona el departament d'Aliments i Begudes, calcula el consum en cada punt de venda, estableix criteris per a aquesta acció amb la finalitat de corregir les possibles desviacions de consum, organitza el departament de personal, i selecciona i controla les provisions.
  • Supervisor d'operacions de centres de col·lectivitats: organitza, gestiona, controla i fa el seguiment dels diferents centres sota el seu càrrec, tals com escoles, residències d'ancians, hospitals, altres empreses o fàbriques. Promociona i estimula la venda de tots els productes mitjançant l'ús de tècniques de màrqueting, controla la higiene, supervisa la presentació gastronòmica tant qualitativa com quantitativament, estableix estàndards de qualitat de l'empresa de la qual n’és responsable i ha d’intentar aconseguir sempre la màxima rendibilitat.
  • Gerent d'àrea d'expansió: S'orienta cap a l’àmbit més comercial, és a dir, troba nous clients, aconsegueix nous contractes, desenvolupa ofertes comercials. Pressuposta nous centres, definint la línia operativa, i proporcionant millores en la prestació de serveis.