Cuina d'Alta Gastronomia, Executiva i Creativa

FC
Modalitat: Presencial
Durada: 165h (30 ECTS)
Idiomes: Castellà

Raons per cursar la formació

Raons per cursar aquesta formació

És l’únic curs amb Diploma d'Extensió Universitària especialitzat en alta gastronomia reconegut per la Universitat de Barcelona.

Compta amb l’assesorament i participació de professionals de referència del sector de la cuina creativa d’avantguarda.

Gran part de les sessions són técnico-demostratives i es realitzen en unes aules recentment reformades amb maquinària i instal·lacions especialitzades.

Permet la possibilitat d’aplicar els coneixements teòrics impartits a l’aula mitjançant convenis de cooperació educativa signats amb restaurants d’alta gastronomia i vinculats a la realització del projecte final.

La diversitat cultural dels alumnes del curs, possibilita un enriquidor intercanvi professional i una visió global de la gastronomia.

Els coneixements adquirits en el curs, faciliten la promoció dins l'àmbit laboral en càrrecs de direcció.