Fotografia de: Curs d'Expert en Revenue Management | Curs d'Expert en Revenue Management

Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica >
Curs d'Expert en Revenue Management

Curs d'Expert en Revenue Management

Propera convocatòria: 18/10/2021
 

En els darrers anys, en un entorn d'alta competitivitat, el sector hoteler està experimentant una transformació en àrees com la distribució i les vendes. La gestió dels serveis i productes d'allotjament turístic esdevé més complexa i requereix de professionals formats per respondre a les expectatives del client obtenint, a la vegada, la màxima rendibilitat.

Per aquest motiu, la figura del Revenue Manager agafa cada vegada més protagonisme en la gestió eficient dels allotjaments turístics, com a responsable d'optimitzar els ingressos resultants de la venda del inventari a partir del control permanent de la demanda, la gestió de la capacitat i la determinació del preu base de l’elasticitat.

Responent a aquesta necessitat formativa, el CETT eLearning ofereix el curs d’expert en format virtual d'Hotel Revenue Management amb l'objectiu de capacitar els participants per a la gestió eficaç de la venda dels productes i dels serveis oferts pels allotjaments turístics.

Aquest programa formatiu s'estructura en dos mòduls: el primer, enfocat a tenir una visió general de les claus per a una gestió eficient dels ingressos en els allotjaments hotelers; el segon eminentment pràctic que ajudarà a conèixer les eines que donen suport i aquelles més rellevants del Revenue Management. A més, aquest segon mòdul tractarà temes transversals que incideixen de manera directa per a una correcta gestió del Revenue, com són la distribució i la reputació en línia.

 

Aquest curs expert universitari va dirigit principalment a: 

 • Directors d'hotels i d'altres establiments d'allotjament turístic que requereixin d'una perspectiva general del Revenue Management per tenir una visió més específica de la potencialitat de la seva aplicació i del retorn de la inversió. 

 • Professionals del sector que necessitin tenir una visió general de les claus per a una gestió eficient dels ingressos en els allotjaments hotelers. 

 • Professionals del sector hoteler i d'establiments turístics que vulguin aprendre i conèixer les bases tècniques i dinàmiques reals del Revenue Management. 

 • Professionals del món del turisme que vulguin especialitzar-se com Revenue Manager. 

 • Persones que tinguin interès en adquirir els coneixements i habilitats necessàries per a la correcta gestió del Revenue Management.

 

 

 

 Objectius

 • Dotar els alumnes dels coneixements necessaris per a la gestió de la rendibilitat d'un allotjament hoteler o turístic.
 • Integrar el funcionament de les eines necessàries per a l'optimització de les vendes en els establiments hotelers i turístics per a cada tipologia de client.
 • Establir les pautes de funcionament dels diferents instruments de gestió del Revenue Management en l'àmbit de l'hoteleria.
 • Descobrir la necessitat d'implementar les tècniques del Revenue Management de manera ajustada a les especificitats de cada establiment hoteler.

 • Capacitar professionalment a l'alumnat amb les eines de gestió d'oferta - demanda, upselling i crossselling per a una bona gestió de les vendes dels establiments hotelers o turístics.

 • Oferir una formació de qualitat per a tots aquells professionals del sector que vulguin reciclar-se i/o adaptar-se als actuals models de gestió i rendibilitat hotelera.

 • Conèixer el funcionament de les principals eines d'administració de l'hotel que donen suport a la gestió estratègica del revenue: PMS, Channel Manager i Parity

 • Conèixer el software més rellevant del Revenue Management per analitzar i valorar el més adequats, segons la tipologia de cada establiment. 

 • Comprendre els fonaments de la distribució online per a l'optimització de la gestió per tal de maximitzar els ingressos. 

 • Adquirir els coneixements necessaris per a la correcta gestió de la reputació online i la seva influència al Revenue Management.
   
 • Aplicar els coneixements i les habilitats adquirides mitjançant la resolució de situacions basades en casos pràctics reals.
 

 Competències

 • Identificar les principals estratègies de Revenue Management.

 • Gestionar la rendibilitat dels hotels o d’altres allotjaments turístics.

 • Seleccionar amb criteri les eines que permetin maximitzar els ingressos en els establiments hotelers i turístics.

 • Aplicar adequadament les principals tècniques de venda i de distribució hotelera.

 • Identificar les principals eines d'administració i gestió de revenue en hotels. 
 • Aplicar amb criteri els programes informàtics més adequats atenent a la tipologia d'hotel.

 • Seleccionar els canals de distribució en línia més idonis per a una correcta optimització dels ingressos de l'hotel. 

 • Reconèixer la importància de la reputació online en els hotels.
   
 • Organitzar i desenvolupar les pautes clau per al bon funcionament del departament del revenue.

 

 

Programa

15 Crèdits Europeus ECTS

Mòdul 1 - Fonaments del Revenue Management

Tema 1. Definició i bases del Revenue Management.

Tema 2. Previsions "Forecast".

Tema 3. Control de la demanda.

Tema 4. Gestió del preu.

Tema 5. Venda i distribució.

Tema 6. Activitat transversal

Mòdul 2 - Aplicació de tècniques de Revenue Management

Tema 1. Les gestions bàsiques del Revenue Management i les diferents eines de suport.

Tema 2. Software de Revenue Management.

Tema 3. Com gestionar la Distribució Online amb l'objectiu de maximitzar els ingressos.

Tema 4. Incidència de la Reputació Online en la fidelització del client i la gestió d'ingressos.

Tema 5. Estudi de cas.

Professorat

AUTORS: GLÒRIA SANMARTIN, ESTHER VELASCO i FAYCAL RAGALA DARDAR

TUTORA: ESTHER VELASCO

Metodologia

El curs segueix la metodologia d'educació en línia. Amb aquest tipus de formació es pretén que els participants siguin els protagonistes del seu procés d' aprenentatge.

De la mateixa manera, la formació en línia permet una flexibilització horària per adaptar l'aprenentatge a les necessitats específiques dels participants, respectant sempre els temps pautats proposats en la planificació del curs. El campus virtual és l'espai principal en què els estudiants posaran en pràctica el seu aprenentatge, de manera individual i amb el suport continu de l'equip docent.

Durant el curs els estudiants compten amb el suport constant de coordinació acadèmica i de l’equip docent, qui a més guiarà als participants pels diferents continguts educatius, orientant-los a avançar correctament en el seu aprenentatge i garantir l’aprofitament òptim del mateix.

 

Avaluació

L'avaluació es realitzarà seguint el format d'avaluació contínua. Aquesta avaluació es basa en el treball desenvolupat pels participants a cadascun dels temes del curs, aplicant els coneixements i les habilitats adquirides durant el recorregut docent del mateix, a través de la realització d'activitats d’aprofundiment i l’estudi de casos.

L’avaluació del curs es contínua i es fonamenta en dos recursos:

 1. Les activitats d’aprofundiment.  En aquestes activitats d’anàlisi i reflexió l’alumnat posa de manifest l’aprenentatge i la correcta interpretació dels continguts i coneixements adquirits al llarg del desenvolupament del mòdul. 

 2. Les activitats de debat. La realització d’aquests debats  es durà a terme a l’espai fòrum de l’Aula Virtual . La participació a aquests debats té l’objectiu de facilitar la interacció entre l’alumnat i la resta de participants  

 

Raons per cursar el curs

Actualment, es requereixen professionals altament qualificats dins de l’àmbit de l’allotjament turístic capacitats per a gestionar la rendibilitat de la productividad dels establiments d’allotjament turístics, enfocant  la comercialització en el client i la seva sensibilitat vers el producte i preu. Aquests professionals han de dominar les tècniques fonamentals del  Revenue Management i per això compten ara amb una formació de qualitat en un centre internacional de formació referent en el sector turístic com és el CETT, adscrit a la Universitat de Barcelona.

Aquest curs permet a tots aquells professionals del sector interessats en el Revenue Management, conciliar fàcilment els estudis amb la seva vida personal i professional gràcies a la comoditat que ofereix la formació virtual.

Al finalitzar aquest curs es podrà obtenir una titulació universitària en aquest àmbit.


 
 
MatrículaPreu*Preu Total**
250€1.137€1.387€

*Pagament únic sense incloure matrícula

** Taxes UB no incloses en el preu del curs: 710€ aproximadament.

Finançament

Consulta les nostres opcions pagament mitjançant finançament bancari

Encara tens dubtes? altres formes de finançament que t'oferim al CETT-UB.

Housing

Consultar preu amb allotjament "PACK CETT-ÀGORA"

CETT Fundació, amb el ferm convenciment que la formació i la transmissió de coneixement són fonamentals, amplia el programa d’ajudes que ja oferia anualment als estudiants i inclou noves beques per al curs 2021/2022, tenint en compte, a més, les dificultats que ha generat la COVID-19.

A part, el CETT-UB també donarà l’opció de fer el pagament en 6, 10 o 12 mesos mitjançant finançament bancari, amb el qual s’aplicarà un descompte del 5 % de l’import de les quotes. Informa’t sobre les condicions especials.