Fotografia de: Metodologia i Avaluació | Curs d'Expert en Revenue Management

Universitat de Barcelona
Metodologia i Avaluació

Metodologia i Avaluació

Propera convocatòria: 18/10/2021
 

Metodologia

El curs segueix la metodologia d'educació en línia. Amb aquest tipus de formació es pretén que els participants siguin els protagonistes del seu procés d' aprenentatge.

De la mateixa manera, la formació en línia permet una flexibilització horària per adaptar l'aprenentatge a les necessitats específiques dels participants, respectant sempre els temps pautats proposats en la planificació del curs. El campus virtual és l'espai principal en què els estudiants posaran en pràctica el seu aprenentatge, de manera individual i amb el suport continu de l'equip docent.

Durant el curs els estudiants compten amb el suport constant de coordinació acadèmica i de l’equip docent, qui a més guiarà als participants pels diferents continguts educatius, orientant-los a avançar correctament en el seu aprenentatge i garantir l’aprofitament òptim del mateix.

 

Avaluació

L'avaluació es realitzarà seguint el format d'avaluació contínua. Aquesta avaluació es basa en el treball desenvolupat pels participants a cadascun dels temes del curs, aplicant els coneixements i les habilitats adquirides durant el recorregut docent del mateix, a través de la realització d'activitats d’aprofundiment i l’estudi de casos.

L’avaluació del curs es contínua i es fonamenta en dos recursos:

  1. Les activitats d’aprofundiment.  En aquestes activitats d’anàlisi i reflexió l’alumnat posa de manifest l’aprenentatge i la correcta interpretació dels continguts i coneixements adquirits al llarg del desenvolupament del mòdul. 

  2. Les activitats de debat. La realització d’aquests debats  es durà a terme a l’espai fòrum de l’Aula Virtual . La participació a aquests debats té l’objectiu de facilitar la interacció entre l’alumnat i la resta de participants