Fotografia de: Objectius i Competències | Curs d'Expert en Revenue Management

Universitat de Barcelona
Objectius i Competències

Objectius i Competències

Propera convocatòria: 18/10/2021
 

 Objectius

 • Dotar els alumnes dels coneixements necessaris per a la gestió de la rendibilitat d'un allotjament hoteler o turístic.
 • Integrar el funcionament de les eines necessàries per a l'optimització de les vendes en els establiments hotelers i turístics per a cada tipologia de client.
 • Establir les pautes de funcionament dels diferents instruments de gestió del Revenue Management en l'àmbit de l'hoteleria.
 • Descobrir la necessitat d'implementar les tècniques del Revenue Management de manera ajustada a les especificitats de cada establiment hoteler.

 • Capacitar professionalment a l'alumnat amb les eines de gestió d'oferta - demanda, upselling i crossselling per a una bona gestió de les vendes dels establiments hotelers o turístics.

 • Oferir una formació de qualitat per a tots aquells professionals del sector que vulguin reciclar-se i/o adaptar-se als actuals models de gestió i rendibilitat hotelera.

 • Conèixer el funcionament de les principals eines d'administració de l'hotel que donen suport a la gestió estratègica del revenue: PMS, Channel Manager i Parity

 • Conèixer el software més rellevant del Revenue Management per analitzar i valorar el més adequats, segons la tipologia de cada establiment. 

 • Comprendre els fonaments de la distribució online per a l'optimització de la gestió per tal de maximitzar els ingressos. 

 • Adquirir els coneixements necessaris per a la correcta gestió de la reputació online i la seva influència al Revenue Management.
   
 • Aplicar els coneixements i les habilitats adquirides mitjançant la resolució de situacions basades en casos pràctics reals.
 

 Competències

 • Identificar les principals estratègies de Revenue Management.

 • Gestionar la rendibilitat dels hotels o d’altres allotjaments turístics.

 • Seleccionar amb criteri les eines que permetin maximitzar els ingressos en els establiments hotelers i turístics.

 • Aplicar adequadament les principals tècniques de venda i de distribució hotelera.

 • Identificar les principals eines d'administració i gestió de revenue en hotels. 
 • Aplicar amb criteri els programes informàtics més adequats atenent a la tipologia d'hotel.

 • Seleccionar els canals de distribució en línia més idonis per a una correcta optimització dels ingressos de l'hotel. 

 • Reconèixer la importància de la reputació online en els hotels.
   
 • Organitzar i desenvolupar les pautes clau per al bon funcionament del departament del revenue.