Fotografia de: Programa i Professorat | Curs d'Expert en Revenue Management
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica

Curs d'Expert en Revenue Management

En els darrers anys, en un entorn d'alta competitivitat, el sector hoteler està experimentant una transformació en àrees com la distribució i les vendes. La gestió dels serveis i productes d'allotjament turístic esdevé més complexa i requereix de professionals formats per respondre a les expectatives del client obtenint, a la vegada, la màxima rendibilitat.

Per aquest motiu, la figura del Revenue Manager agafa cada vegada més protagonisme en la gestió eficient dels allotjaments turístics, com a responsable d'optimitzar els ingressos resultants de la venda del inventari a partir del control permanent de la demanda, la gestió de la capacitat i la determinació del preu base de l’elasticitat.

Responent a aquesta necessitat formativa, el CETT eLearning ofereix, en format virtual, el Curs d’Expert en Revenue Management* amb l'objectiu de capacitar els participants per a la gestió eficaç de la venda dels productes i dels serveis oferts pels allotjaments turístics.

Aquest programa formatiu s'estructura en dos mòduls: el primer, enfocat a tenir una visió general de les claus per a una gestió eficient dels ingressos en els allotjaments hotelers; el segon, eminentment pràctic, que permet conèixer les eines més rellevants que donen suport al Revenue Management. A més, aquest segon mòdul tractarà temes transversals que incideixen de manera directa per a una correcta gestió del Revenue, com són la distribució i la reputació en línia.

*Per obtenir el títol d'Expert en Revenue Management de la Universitat de Barcelona, es requisit indispensable estar en possessió del títol de graduat, llicenciat, diplomat, enginyer, enginyer tècnic, arquitecte, arquitecte tècnic o una titulació universitària equivalent. En cas de no tenir cap d'aquests títols, un cop superat el curs s'obtindrà la titulació de Certificat d'extensió universitària en Revenue Management, també de la Universitat de Barcelona. 

*El preu de les taxes universitàries és aproximat.

*El preu és en pagament únic, consulta les possibilitats de pagament en quotes.

Informació general

Modalitat: Online
Crèdits: 15 ECTS
Propera convocatòria: 02/03/2020
Idiomes: Castellà
Sol·licita Admissió