Fotografia de: Introducció | Curs d'Expert en Revenue Management
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Introducció

Introducció

En els darrers anys, en un entorn d'alta competitivitat, el sector hoteler està experimentant una transformació en àrees com la distribució i les vendes. La gestió dels serveis i productes d'allotjament turístic esdevé més complexa i requereix de professionals formats per respondre a les expectatives del client obtenint, a la vegada, la màxima rendibilitat.

Per aquest motiu, la figura del Revenue Manager agafa cada vegada més protagonisme en la gestió eficient dels allotjaments turístics, com a responsable d'optimitzar els ingressos resultants de la venda del inventari a partir del control permanent de la demanda, la gestió de la capacitat i la determinació del preu base de l’elasticitat.

Responent a aquesta necessitat formativa, el CETT eLearning ofereix el curs d’expert en format virtual d'Hotel Revenue Management amb l'objectiu de capacitar els participants per a la gestió eficaç de la venda dels productes i dels serveis oferts pels allotjaments turístics.

Aquest programa formatiu s'estructura en dos mòduls: el primer, enfocat a tenir una visió general de les claus per a una gestió eficient dels ingressos en els allotjaments hotelers; el segon eminentment pràctic que ajudarà a conèixer les eines que donen suport i aquelles més rellevants del Revenue Management. A més, aquest segon mòdul tractarà temes transversals que incideixen de manera directa per a una correcta gestió del Revenue, com són la distribució i la reputació en línia.