Curs en Cocteleria i Mixologia

FC
Modalitat: Presencial
Durada: 160h (30 ECTS)
Idiomes: Castellà

Assignatures

DIPLOMA EXTENSIÓ: Cocteleria i mixologia

ASSIGNATURA

CRÈDITS

Curs

Hores Total dedicació Estudiant

Fonaments de l’art de la cocteleria i la baristeria

3

1

75

El bartender: productes, processos i tecnologia

12

1

300

El barista: Fonaments i tècnica

3

1

75

Visió empresarial

6

1

150

Pràcticum

6

1

150

Total Crèdits

30