Fotografia de: Diploma de Gestió Sostenible en Restauració | Diploma de Gestió Sostenible en Restauració CETT-UB

Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica >
Diploma de Gestió Sostenible en Restauració

Diploma de Gestió Sostenible en Restauració

Propera convocatòria: Octubre 2023
 

Gestiona un negoci gastronòmic de manera sostenible!

Amb el curs superior de Gestió Sostenible en Restauració del CETT-UB adquiriràs el coneixement per a gestionar un projecte o negoci gastronòmic en l'àmbit de l'economia circular, valorant les decisions d'acord amb el seu impacte mediambiental, escollint una cadena d'aprovisionament de baix impacte o definint una comercialització i comunicació amb responsabilitat social.

El sector necessita professionals que siguin capaços de satisfer a les noves generacions de clients que consumeixen en empreses sostenibles.

Transforma la teva carrera, crea el teu projecte o ajuda a les empreses gastronòmiques a adaptar la seva gestió segons criteris de sostenibilitat!

Per qué estudiar Gestió Sostenible en Restauració del CETT-UB?

Sostenibilitat rendible. Amb aquesta formació adaptaràs o crearàs un projecte empresarial sota criteris sostenibles. Podràs estructurar els seus processos per generar valor afegit i que aquests, a més de sostenibles, siguin rendibles.

Optimitza la cadena d'aprovisionament. Coneixeràs tots els actors de la cadena, productors locals, mercats, organització de la logística, gestió de residus per minimitzar el seu impacte al medi ambient, i millorar la seva eficiència energètica.

Connecta amb els teus clients. Sabràs com comunicar i comercialitzar per donar resposta a les noves demandes d'ofertes saludables, inclusives i sostenibles per part dels comensals, utilitzant els nous canals. Definiràs missatges i vincles reals amb els teus clients evitant el greenwashing.

Utilitza la creativitat com una eina El camí cap a la sostenibilitat ens planteja reptes, i eines com el design thinkin i altres tècniques d'open innovation et permetran donar resposta a noves situacions que se't plantegin.

Descobreix les tecnologies sostenibles. Coneixeràs les principals tecnologies que ens permetran un futur més sostenible perquè puguis integrar-les en el teu projecte, des d'un ús eficient de l'energia, a l'ús de nous ingredients, passant per la nutrició personalitzada.

Nous models de negoci. Dissenyaràs nous models de negoci de gastronomia sostenible que donin resposta a la creixent necessitat i interès, del sector i dels clients, per una alimentació saludable, respectuosa amb el medi ambient i accessible per a tots.

Learning by doing. Aprendràs mentre apliques els coneixements teòrics. Les classes són interactives i es realitzen a les aules especialitzades del campus del CETT.

Un curs d’experts per a professionals. Compta amb la col·laboració de les principals entitats i associacions que estan liderant el canvi cap a la sostenibilitat, així com els que conceben la gastronomia com una eina de millora social.

Networking. El curs incentiva els treballs en equips multidisciplinaris per crear mentalitat empresarial. La col·laboració és un valor alineat amb la sostenibilitat.

Una formació única. Aquesta titulació, del CETT i la Universitat de Barcelona, aplica la visió 360° de les tres bases de la sostenibilitat (ambiental, econòmica i social) a totes les seves assignatures, que a més, planteja sota una metodologia de reptes, fent molt èmfasi en la innovació i la pràctica.

Un nou Turisme,

Aprèn una formació per professionals! Aconsegueix noves habilitats i especialitza't per a formar part del canvi cap a una Gastronomía Sostenible!

A quins objectius respon el curs de Gestio Sostenible en Restauració del CETT-UB?

Capacitar a experts en gestió i gastronomia sostenible per a treballar segons els paràmetres de l'economia circular i l'accessibilitat, incloent tots els àmbits de la sostenibilitat: medi ambient, economia circular i responsabilitat social.

Concebre nous serveis i productes per donar resposta als ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides), que generin confiança i atreguin una nova generació de consumidors amb aquests mateixos valors.

Donar una visió holística, completa, de la sostenibilitat per poder dirigir i administrar tota classe de negocis gastronòmics i de restauració.

Conèixer les diferents eines i estratègies per innovar i generar valor afegit en un restaurant o negoci gastronòmic.

Professionals del sector gastronòmic, emprenedors i tècnics amb càrrecs operatius

Aquest curs de gestió i administració de cuina sostenible es dirigeix a:

 • Professionals del sector gastronòmic: empresaris, propietaris, xefs, pastissers, assessors i consultors gastronòmics, i tècnics d’R+D de la indústria gastronòmica.
 • Tècnics/iques que exerceixen càrrecs operatius en empreses gastronòmiques.
 • Professionals del sector gastronòmic amb més de 3 anys d’experiència.
 • Emprenedors/res amb iniciativa.

No cal tenir una titulació universitària, llicenciatura, diplomatura o grau, per a accedir a aquesta formació. Veure l’apartat Titulació per més informació.

Aules tècniques de cuina i restauració

Fotografia de: Diploma de Gestió Sostenible en Restauració | Diploma de Gestió Sostenible en Restauració CETT-UB

Aula cuina dolça

Fotografia de: Diploma de Gestió Sostenible en Restauració | Diploma de Gestió Sostenible en Restauració CETT-UB

Aula tecno-culinària

Fotografia de: Diploma de Gestió Sostenible en Restauració | Diploma de Gestió Sostenible en Restauració CETT-UB
Aula sommelier
Fotografia de: Diploma de Gestió Sostenible en Restauració | Diploma de Gestió Sostenible en Restauració CETT-UB

Aula Tecno-culinària

Fotografia de: Diploma de Gestió Sostenible en Restauració | Diploma de Gestió Sostenible en Restauració CETT-UB
Aula de Pre-elaboracions
Fotografia de: Diploma de Gestió Sostenible en Restauració | Diploma de Gestió Sostenible en Restauració CETT-UB

Aula de cuina dolça

Quines sortides té aquest curs de Gestió Sostenible en Restauració?

Amb aquest diploma podràs accedir a càrrecs com:

 • Gestor/a especialitzat/ada en adaptació a la circularitat, accessibilitat i responsabilitat social en negocis gastronòmics
 • Gestor/a de projectes gastronòmics en entorns d’innovació corporativa, globals i/o digitals
 • Gestor/a d’esdeveniments gastronòmics sostenibles
 • Gestor/a de càtering especialitzat/ada en ofertes inclusives
 • Dissenyador/a de serveis gastronòmics accessibles, inclusius i amb responsabilitat social
 • Tècnic/a de compres sostenibles
 • Consultor/a o formador/a en gastronomia sostenible
 • Emprenedor en gastronomia sostenible
Gestio Sostenible en Restauració
 

Com és la metodologia d'aquest curs de Gestió Sostenible en Restauració del CETT-UB?

El Diploma de Gestió Sostenible en Restauració del CETT-UB s’imparteix presencialment a les instal·lacions del CETT-UB, amb una metodologia d’aprenentatge 100 % d’aplicació des del primer dia i amb el suport de recursos online.

La metodologia d’aprenentatge d’aquest diploma es basa en els següents eixos:

Aprendràs de forma gradual, incorporant nous coneixements i habilitats de forma contínua. Faràs servir el learning by doing en tots els continguts, tant els teòrics com els pràctics.

Veuràs la relació entre les diferents matèries per obtenir una visió 360º de la reconversió dels negocis gastronòmics cap a la sostenibilitat.

Gràcies al sistema d’aprenentatge de l’aula inversa seràs tu qui exploraràs pel teu compte i assimilaràs les bases per treballar aquests continguts a classe més tard.

Assimilaràs els continguts teòrics a casa a través dels recursos digitals, i després els aplicaràs a les classes presencials pràctiques al Campus del CETT.

Tindràs contacte directe amb el sector, a través del professorat, les presentacions d'empreses i els projectes a classe, visites i demostracions.

Treballaràs en grups reduïts, multidisciplinaris i estables durant tot el curs. Hi ha un màxim de 16 persones per classe. El perfil heterogeni de l’alumnat i els exercicis col·laboratius en grup enriquiran la teva experiència formativa.

Aprendràs a través de la resolució de reptes proposats per empreses reals que busquen solucions per als seus problemes en la transformació sostenible. T’apropem a l’entorn empresarial i en fomentem la interacció.

Avaluació

L’avaluació del teu progrés es fa a partir del seguiment continu portat a terme per l’equip docent, la resolució de proves escrites i l’elaboració d’activitats, reptes i projectes.

Detall del programa del Curs Superior Universitari en Gestió Sostenible en Restauració

Mòdul 1: Fonaments de sostenibilitat aplicada a la gastronomia (6 ECTS)

La sostenibilitat aplicada als processos gastronòmics (6 ECTS)

L’objectiu d’aquesta assignatura és introduir-te a tots dos àmbits. Conèixer l’espai d’interacció entre gastronomia i sostenibilitat. Aquesta visió permetrà definir el marc en què l’activitat de la gastronomia sostenible s’haurà de desenvolupar i quins indicadors es podran utilitzar.

Mòdul 2: Models de negoci circular, inclusiu i responsable (12 ECTS)

Sostenbilitat aplicada a models de negocis gastronòmics (6 ECTS)

L’objectiu d’aquesta assignatura és comprendre quins canvis en el desenvolupament de projectes gastronòmics són necessaris per crear i portar a terme un projecte sostenible en el món de la gastronomia.

Gestió sostenible aplicada a negocis gastronòmics (6 ECTS)

La sostenibilitat ha d’arribar a tots els àmbits de l’empresa. En aquesta assignatura es posa de relleu de quina manera una visió sostenible, que incorpora circularitat, inclusivitat i responsabilitat corporativa, modifica la gestió tradicional d’una empresa o d'un projecte.

Mòdul 3: Innovació en gastronomia sostenible (12 ECTS)

Innovació aplicada al desenvolupament gastronòmic sostenible (6 ECTS)

Adaptar-se a la sostenibilitat implica canvis. Els canvis necessiten noves idees. En aquesta assignatura es parlarà d’innovació i com introduir-la en el dia a dia d’un projecte/negoci. Es treballaran amb design thinking i tècniques d’open innovation. S’introduiran aquells àmbits de coneixement que permeten ampliar l’univers creatiu (neurogastronomia, food design, alimentació personalitzada…). Tot això, exemplificat amb casos reals de processos creatius adaptats al món de la gastronomia i en un entorn pràctic col·laboratiu.

Tecnologies sostenibles per a entorns gastronòmics (6 ECTS)

Molts dels esforços de la investigació actual se centren a trobar o aplicar tecnologies existents per transformar els processos en sostenibles. En aquesta assignatura es farà un repàs de totes les tecnologies que poden ajudar a crear o adaptar els projectes/negocis gastronòmics a la circularitat, inclusivitat i responsabilitat.

Mòdul 4: Operacions empresarials amb valor sostenible (9 ECTS)

Processos d'aprovisionament i distribució (4,5 ECTS)

L’objectiu de l’assignatura és visualitzar la importància de la cadena d’aprovisionament i distribució i com definir-la en un entorn sostenible. Totes dues han d’incloure la sostenibilitat en el procés de distribució (energia consumida, petjada de carboni generada, optimització del transport...).

Comunicació i comercialització inclusiva i responsable (4,5 ECTS)

Entre els objectius d’aquesta assignatura hi ha el fet de conèixer les oportunitats que generen els nous canals de comercialització sostenible i les iniciatives reals que s’estan portant a terme. Al mateix temps, es definiran les bases d’una comunicació sostenible per evitar el green washing, connectar amb els consumidors i treballar la inclusivitat, així com la responsabilitat corporativa en els missatges.

Mòdul 5: Desenvolupament d'un negoci en un entorn sostenible (6 ECTS)

Disseny circular i gestió inclusiva i responsable en gastronomia (6 ECTS)

La introducció de la sostenibilitat en el disseny de projectes/negocis obliga a fer canvis en tots els àmbits del negoci. En aquesta assignatura es partirà d’un estudi de models sostenibles ja existents, per extreure les demandes i insights dels clients.

Amb aquestes dades es pot començar a crear un projecte/negoci, sense oblidar com trobar els recursos per portar-lo a terme. Es tindrà en compte des del finançament fins a l’equip humà, o com definir els processos per obtenir/gestionar el projecte/negoci seguint unes bones pràctiques.

Mòdul Projecte Final (6 ECTS)

Pràcticum amb projecte aplicat

Aquesta assignatura permet a l'alumnat interrelacionar amb el sector, desenvolupant un projecte aplicat a algun dels diferents àmbits de l'empresa: investigació de productes, oferta gastronòmica, desenvolupament de processos, circularitat, reducció del rebuig alimentari...

D'aquesta manera podrà posar en pràctica els coneixements, habilitats i competències adquirides en el màster per complementar la formació teòrica i pràctica i, a la vegada, convertir-se en un motor de canvi cap a la Gastronomia Sostenible en una empresa o projecte.

Duración

 • Horari: A definir
 • Hores lectives: 1350
 • Crèdits europeus: 54 ECTS

Obté un títol de la Universitat de Barcelona

En acabar aquest programa, obtindràs la titulació següent:

Titulació de la Universitat de Barcelona: Curs Superior Universitari en Gestió Sostenible de la Restauració.

Per accedir a aquesta formació, no és necessari que l’alumne tingui una titulació universitària prèvia.

 

Consulta el preu del Curs Superior Universitari en Gestió Sostenible de la Restauració

EstudiantsMatrículaTaxes UB*PreuPreu Total**

Estudiants Extracomunitaris

1.775€710€6.727,50€9.212,50€

Estudiants Comunitaris

1.775€710€5.962,75€8.447,75€

*Les taxes de la Universitat de Barcelona (UB) són un import que l’alumne d’un centre adscrit ha d'abonar en concepte de serveis. Aquest import està exempt de qualsevol tipus de descompte i es paga al mateix temps que la matrícula.

**Aquest és el preu per pagaments al comptat. Consulta els imports i les condicions per altres modalitats de pagament amb el nostre equip d’Orientació a Futurs Estudiants.

Més informació econòmica

Bonificació

Bonificació

Bonificació

Titulació bonificable a través de FUNDAE

Finançament

Finançament

Encara tens dubtes?

Coneix totes les nostres beques

CETT Fundació, amb el ferm convenciment que la formació i la transmissió de coneixement són fonamentals, amplia el programa d’ajudes que ja oferia anualment als estudiants.

A part, el CETT-UB també donarà l’opció de fer el pagament en 6, 10 o 12 mesos mitjançant finançament bancari, amb el qual s’aplicarà un descompte del 5 % de l’import de les quotes. Informa’t sobre les condicions especials.

 

El CETT al teu servei

Com a alumne del CETT gaudeix de tots els avantatges que el centre posa a la teva disposició:

 • Accés al Centre de Recursos per a l’aprenentatge i la investigació:

  • La Universitat de Barcelona compta amb un ampli catàleg de bases de dades per consultar documents, reports i articles científics, entre d’altres.
  • Disposar dels recursos propis del CETT per a reforçar, completar i ampliar la formació. Tota la informació (tant física com digital) es troba disponible en els diferents espais dedicats a aquesta funció.
  • Accés gratuït a tota la llibreria digital de recursos de l'Organització Mundial del Turisme (OMT).
 • Com a centre adscrit a la Universitat de Barcelona, gaudim dels avantatges de formar part de la universitat més prestigiosa de l’Estat: Biblioteques UB · Servei d’Esports UB · Carnet Som UB

 • Descomptes a l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona. A més, gràcies al carnet universitari de la Universitat de Barcelona gaudiràs de promocions en productes i serveis com òptiques, restaurants, tecnologia, farmàcies, allotjament, viatges i activitats d’oci, entre d’altres.

 • El CETT disposa de diferents serveis de restauració com el Fòrum o l'Aula Restaurant CETT. El Fòrum és un espai que afavoreix la creativitat i l'intercanvi cultural de l'alumnat. Disposa d'una variada oferta gastronòmica, saludable, de temporada, que s'adapta als diferents moments del dia. Així mateix, també es pot menjar a l'Aula Restaurant CETT, un restaurant de carta amb les mateixes característiques que un restaurant gastronòmic real.

 • Formar part de la comunitat CETT Alumni per estar en contacte amb l’àmplia xarxa d’exalumnes de la Universitat.

Aules tècniques de cuina i restauració

Fotografia de: Diploma de Gestió Sostenible en Restauració | Diploma de Gestió Sostenible en Restauració CETT-UB

Aula cuina dolça

Fotografia de: Diploma de Gestió Sostenible en Restauració | Diploma de Gestió Sostenible en Restauració CETT-UB

Aula tecno-culinària

Fotografia de: Diploma de Gestió Sostenible en Restauració | Diploma de Gestió Sostenible en Restauració CETT-UB
Aula sommelier
Fotografia de: Diploma de Gestió Sostenible en Restauració | Diploma de Gestió Sostenible en Restauració CETT-UB

Aula Tecno-culinària

Fotografia de: Diploma de Gestió Sostenible en Restauració | Diploma de Gestió Sostenible en Restauració CETT-UB
Aula de Pre-elaboracions
Fotografia de: Diploma de Gestió Sostenible en Restauració | Diploma de Gestió Sostenible en Restauració CETT-UB

Aula de cuina dolça

Serveis i instal·lacions

El CETT disposa de diferents aules i equipaments perquè puguis desenvolupar-hi totes les teves habilitats com a professional en l'àmbit de la gastronomia:

Campus del CETT

Fotografia de: Diploma de Gestió Sostenible en Restauració | Diploma de Gestió Sostenible en Restauració CETT-UB

Passadís aules cuina

Fotografia de: Diploma de Gestió Sostenible en Restauració | Diploma de Gestió Sostenible en Restauració CETT-UB

Aula cuina dolça

Fotografia de: Diploma de Gestió Sostenible en Restauració | Diploma de Gestió Sostenible en Restauració CETT-UB

El Centre

Fotografia de: Diploma de Gestió Sostenible en Restauració | Diploma de Gestió Sostenible en Restauració CETT-UB
Espai Eidos

Aula Oberta

T'oferim la possibilitat que facis ús de les aules tècniques, fora de l'horari de classes, per millorar les teves habilitats treballant de forma autònoma. Gràcies a aquest espai també podràs dissenyar, experimentar, innovar i crear projectes propis.

Aules d'especialitat en gastronomia

Al CETT comptem amb 12 aules tècniques especialitzades. Són instal·lacions equipades amb la tecnologia més actualitzada, i pensades per desenvolupar una formació professional d'alt nivell.

Espais tècnics

Les nostres instal·lacions s'adeqüen a un ensenyament enfocat a la pràctica, amb una metodologia aplicada i compten amb l'Hotel Alimara, el Restaurant Summum i Àgora BCN. Aquestes són empreses pròpies d'aplicació de CETT, ubicades en el propi Campus. L'Hotel Alimara ofereix serveis de restauració hotelera i disposa de el Restaurant Summum, on pots fer pràctiques i aprofundir en els coneixements en els serveis de banquets, bufets d'esmorzar o serveis de restaurant. La Residència Àgora BCN, també part de campus, és una bona opció per conèixer de prop el sector de les col·lectivitats.

Espais tècnics

Fotografia de: Diploma de Gestió Sostenible en Restauració | Diploma de Gestió Sostenible en Restauració CETT-UB

Hotel Alimara

Fotografia de: Diploma de Gestió Sostenible en Restauració | Diploma de Gestió Sostenible en Restauració CETT-UB
Hotel Alimara
Fotografia de: Diploma de Gestió Sostenible en Restauració | Diploma de Gestió Sostenible en Restauració CETT-UB
Hotel Alimara
Fotografia de: Diploma de Gestió Sostenible en Restauració | Diploma de Gestió Sostenible en Restauració CETT-UB

Residència Ágora BCN

Fotografia de: Diploma de Gestió Sostenible en Restauració | Diploma de Gestió Sostenible en Restauració CETT-UB
Residència Àgora BCN

Aules tècniques de cuina

Aules de cuina de demostració: aules interactives dissenyades per acollir presentacions de producte i aprofundir en el coneixement de les tècniques i elaboracions culinàries.

Aules de preelaboracions, Aula Taller de cuina, Aula Tecno-culinària i Espai Gastronòmic: per desenvolupar la formació pràctica de cuina amb metodologies actives. Disposen de zones de treball individuals adequades per a practicar els conceptes tècnics culinaris, com aplicacions de talls, preelaboració de productes, tècniques de cocció i elaboracions culinàries, des de les bàsiques fins a les més contemporànies i creatives.

Aula cuina dolça: espai dissenyat per treballar de manera individual i en equip, per desenvolupar les receptes dolces, en matèries de pastisseria, forneria i confiteria. Disposa de maquinària i utillatge específic per a aquestes especialitats.

Aules Sommelier: són tres aules preparades per realitzar la formació de el món de la sumilleria i destinades a la pràctica de l'anàlisi sensorial. Disposen de tot el material necessari per a la pràctica del tast.

Aules tècniques de cuina i restauració

Fotografia de: Diploma de Gestió Sostenible en Restauració | Diploma de Gestió Sostenible en Restauració CETT-UB

Aula cuina dolça

Fotografia de: Diploma de Gestió Sostenible en Restauració | Diploma de Gestió Sostenible en Restauració CETT-UB

Aula tecno-culinària

Fotografia de: Diploma de Gestió Sostenible en Restauració | Diploma de Gestió Sostenible en Restauració CETT-UB
Aula sommelier
Fotografia de: Diploma de Gestió Sostenible en Restauració | Diploma de Gestió Sostenible en Restauració CETT-UB

Aula Tecno-culinària

Fotografia de: Diploma de Gestió Sostenible en Restauració | Diploma de Gestió Sostenible en Restauració CETT-UB
Aula de Pre-elaboracions
Fotografia de: Diploma de Gestió Sostenible en Restauració | Diploma de Gestió Sostenible en Restauració CETT-UB

Aula de cuina dolça

Espais d'especialització gastronòmica

Són espais i aules pensats per dur a terme activitats específiques de formació avançada per a desenvolupar recerca, projectes i reptes gastronòmics:

 • Laboratori Gastronòmic: és l'espai d'assaig de proves i de desenvolupament de R + D + I. Disposa de maquinària, aparells i estris d'última tecnologia.
 • Aula dels Sentits: dissenyada per desenvolupar la percepció sensorial, és una aula pensada per crear l'ambient idoni per despertar els sentits a través de l'experimentació.
 • Aula Sensorial: és un espai format per 24 taules de tast professional. Disposa d'espais individuals que permeten desenvolupar el coneixement i posar en pràctica aspectes del tast sensorial en diferents productes i elaboracions.

Espais especialització gastronòmica

Fotografia de: Diploma de Gestió Sostenible en Restauració | Diploma de Gestió Sostenible en Restauració CETT-UB

Aula del Sentits

Fotografia de: Diploma de Gestió Sostenible en Restauració | Diploma de Gestió Sostenible en Restauració CETT-UB

Laboratori gastronòmic

Fotografia de: Diploma de Gestió Sostenible en Restauració | Diploma de Gestió Sostenible en Restauració CETT-UB

Aula sentits

Fotografia de: Diploma de Gestió Sostenible en Restauració | Diploma de Gestió Sostenible en Restauració CETT-UB

Laboratori gastronòmic

CETT International Support

Perquè entenem el repte que suposa viure en un entorn que no és el teu, el Campus CETT-UB posa a la teva disposició l’Oficina de Relacions Internacionals (ORI), com a àrea destinada a l’orientació, l’assessorament i l’atenció als estudiants internacionals dels programes de Màster.

L’equip d’aquesta àrea et donarà informació pertinent relacionada amb aspectes logístics de la vida a Barcelona tals com l’empadronament, la tramitació del número d’identitat d’estranger (NIE) o la recerca d’allotjament a la ciutat.

Tràmits relacionats amb la teva estada acadèmica

L’equip d’ORI et brindarà informació actualitzada sobre els tràmits a desenvolupar un cop siguis a la ciutat, orientant-te sobre documents imprescindibles com el número d’identitat d’estranger (NIE), el padró o registre oficial de l’Ajuntament o el carnet universitari.

Idiomes

Si la teva llengua materna no és el castellà, l’equip d’ORI et proporcionarà consells sobre com i on aprendre’l. També t’indicarà on aprendre català, fet que et facilitarà la teva integració a la vida diària de la ciutat. A més, podràs enfortir el castellà a través dels cursos certificats que ofereix el nostre Departament d’Idiomes del CETT-UB. Per contra, si el que vols és practicar de manera informal qualsevol altre idioma, podràs participar de manera gratuïta al nostre programa d’intercanvi lingüístic entre estudiants del CETT-UB.

Allotjament

El CETT-UB som l’únic centre universitari de turisme que compta amb una residència d’estudiants, Àgora BCN, amb preus assequibles per a la comunitat d’estudiants CETT. També comptem amb el nostre propi hotel de quatre estrelles, l’Hotel Alimara, en el qual tant tu com els teus familiars i amics podreu gaudir d’avantatges i descomptes.

Suport a la teva carrera professional

Al CETT-UB disposes de tot un equip de professionals experts que vetllaran per la teva trajectòria professional des del moment en què formis part de la nostra comunitat.

Volem que estiguis informat i preparat per aconseguir els objectius professionals que t’hagis marcat. Amb aquesta motivació, trobaràs un equip de persones que t’acompanyaran durant el procés de manera personalitzada.

Gràcies a la col·laboració de les principals empreses del sector turístic podràs conèixer i posar en pràctica les eines més útils per accedir i desenvolupar-te en el mercat laboral.

El servei que posem a la teva disposició es basa en tres pilars fonamentals:

 • Orientació professional contínua centrada en tu, identificant els punts forts del teu perfil, analitzant la teva experiència i formació prèvia, i tenint en compte les teves principals motivacions de creixement.
 • Una estreta relació amb els principals actors del sector turístic, cultivada durant els més de 50 anys de presència en el mercat formant professionals amb unes competències i uns valors molt apreciats pel teixit empresarial.
 • Disseny i desenvolupament de tot un ventall d’activitats, espais de debat i eines que posem a la teva disposició i que et capaciten per afrontar qualsevol repte que et trobis durant tota la teva carrera professional.

D’aquesta manera, et convidem a participar en un procés dinàmic i adaptat a les teves expectatives que engloba les següents fases:

Definició de les teves fites professionals:

 • Anàlisi profunda del teu perfil d’entrada.
 • Establiment d’objectius realistes i seguiment del teu roadmap.
 • Orientació en el disseny i desenvolupament del teu Pla de Carrera personalitzat.

Disseny i elaboració de les eines principals de relació amb el mercat laboral

 • Revisió i correcció de currículums i cartes de presentació, adeqüant l’objectiu professional a les demandes del mercat.
 • Carta de recomanació. L’alumnat que us trobeu en un procés de selecció podreu comptar amb les referències del CETT-UB.
 • Accés als principals canals d’investigació i accés d’oportunitats de pràctiques i laborals
 • Gestió d’ofertes i autocandidatures. Et donem suport per fer més visible el teu perfil davant les empreses i headhunters, donant-te referències per a la teva candidatura.
 • Seguiment de candidatures. T’ajudem a saber en quin punt del procés de selecció es troba la teva candidatura.

Entrenament personalitzat

 • Orientació sobre la recerca d’oportunitats professionals.
 • Simulació d’entrevistes de treball i feedback sobre els aspectes que es poden millorar.
 • Entrevistes per competències i mentoring per a aquells perfils amb dificultats a l’hora de seguir el procés de recerca de feina i/o amb risc d’exclusió social.
 • Preparació de presentacions perquè coneguis de primera mà les necessitats de les empreses, perquè puguis analitzar les possibilitats de vinculació a curt i mitjà termini amb una organització, i intercanviar inquietuds amb professionals de referència.

Networking i dinamització d’activitats

 • Presentacions corporatives durant el teu període formatiu.
 • Classes magistrals orientades a conèixer sectors estratègics.
 • Dinàmiques i reptes corporatius incorporats a les teves sessions formatives.
 • Marketplaces i fires d’ocupació presencials i virtuals on més d’un centenar d’empreses participen anualment al Campus en la captació personalitzada de talent.

Job Center d’accés exclusiu

 • Gestió de més de 900 oportunitats de pràctiques anualment.
 • Gestió de més de 1.500 oportunitats laborals anualment.
 • Seguiment de les candidatures presentades.
 • Adaptació de models curriculars i cartes de presentació personalitzats.

Si vols més informació, visita l’espai de Career Services , contacta amb nosaltres a través del correu electrònic careerservices@cett.cat o també ens pots visitar a la primera planta del Campus.

Career Services

Career Services està format per un equip de professionals que orienta i ajuda l’alumnat al llarg dels seus estudis, i li facilita el contacte amb les millors empreses per tal d’afavorir-ne el desenvolupament professional i la futura inserció laboral.

Estar a prop dels antics alumnes

CETT Alumni va néixer com a Associació d’Antics Alumnes del CETT-UB l’1 de març de 1994, com una iniciativa per oferir un servei als antics alumnes, com un espai de referència personal i professional, i un punt de trobada per a experts del sector turístic, gastronòmic i hoteler, amb un vincle comú, el CETT-UB.

Como a associació d’antics alumnes del CETT-UB, té com a missió principal potenciar la relació entre aquests i, així, crear una xarxa de professionals. El nexe comú és ser antics alumnes de les diferents promocions i formacions del CETT-UB.

Els principals objectius de CETT Alumni són:

 • Promoure el permanent desenvolupament professional dels seus associats a tots els nivells i afavorir l’accés al món laboral, la promoció professional i la formació contínua. Fomentar la creació d’un marc idoni per a l’intercanvi dels coneixements i experiències entre els antics alumnes, oferint-los l’associació com a punt de trobada del món professional.
 • Facilitar el coneixement i el networking a través de jornades, ponències, sopars col·loqui i sessions d’experts. CETT Alumni vol ser un centre d’opinió i influència sobre l’entorn turístic.
 • Establir acords amb altres entitats, per afavorir sinergies que generin valor als antics alumnes associats.
 

El nostre equip d'orientació respon

Óscar Palacios

Orientació de Màsters i Postgraus