Fotografia de: Pla d'estudis | Diploma de Gestió Sostenible en Restauració CETT-UB

Universitat de Barcelona
Pla d'estudis

Pla d'estudis

Propera convocatòria: Octubre 2022
 

COM ÉS LA METODOLOGIA D'AQUEST CURS DE GESTIÓ SOSTENIBLE EN RESTARUACIÓ DEL CETT-UB?

El Diploma de Gestió Sostenible en Restauració del CETT-UB s’imparteix presencialment a les instal·lacions del CETT-UB, amb una metodologia d’aprenentatge 100 % d’aplicació des del primer dia i amb el suport de recursos online.

La metodologia d’aprenentatge d’aquest diploma es basa en els següents eixos:

Aprendràs de forma gradual, incorporant nous coneixements i habilitats de forma contínua. Faràs servir el learning by doing en tots els continguts, tant els teòrics com els pràctics.

Veuràs la relació entre les diferents matèries per obtenir una visió 360º de la reconversió dels negocis gastronòmics cap a la sostenibilitat.

Gràcies al sistema d’aprenentatge de l’aula inversa seràs tu qui exploraràs pel teu compte i assimilaràs les bases per treballar aquests continguts a classe més tard.

Assimilaràs els continguts teòrics a casa a través dels recursos digitals, i després els aplicaràs a les classes presencials pràctiques al Campus del CETT.

Tindràs a la teva disposició aules tècniques de cuina, d’anàlisi sensorial i d’informàtica equipades amb les últimes eines i equips, perquè puguis elaborar creacions gastronòmiques de tot tipus.

Treballaràs en grups reduïts, multidisciplinaris i estables durant tot el curs. Hi ha un màxim de 16 persones per classe. El perfil heterogeni de l’alumnat i els exercicis col·laboratius en grup enriquiran la teva experiència formativa.

Aprendràs a través de la resolució de reptes proposats per empreses reals que busquen solucions per als seus problemes en la transformació sostenible. T’apropem a l’entorn empresarial i en fomentem la interacció.

Practicaràs, al teu aire i sense horaris, a l’Aula Oberta de simulació culinària. Així podràs perfeccionar les tècniques o receptes que et siguin més complicades, o investigar amb un nou ingredient.

AVALUACIÓ

L’avaluació del teu progrés es fa a partir del seguiment continu portat a terme per l’equip docent, la resolució de proves escrites i l’elaboració d’activitats, reptes i projectes.

MÒDUL 1: FONAMENTS DE SOSTENIBILITAT APLICADA A LA GASTRONOMIA (6 ECTS)

LA SOSTENIBILITAT APLICADA ALS PROCESSOS GASTRONÒMICS (6 ECTS)

 • L’objectiu d’aquesta assignatura és introduir-te a tots dos àmbits. Conèixer l’espai d’interacció entre gastronomia i sostenibilitat. Aquesta visió permetrà definir el marc en què l’activitat de la gastronomia sostenible s’haurà de desenvolupar i quins indicadors es podran utilitzar.

MÒDUL 2: MODELS DE NEGOCI CIRCULAR, INCLUSIU I RESPONSABLE (12 ECTS)

SOSTENIBILITAT APLICADA A MODELS DE NEGOCIS GASTRONÒMICS (6 ECTS)

 • L’objectiu d’aquesta assignatura és comprendre quins canvis en el desenvolupament de projectes gastronòmics són necessaris per crear i portar a terme un projecte sostenible en el món de la gastronomia.

GESTIÓ SOSTENIBLE APLICADA A NEGOCIS GASTRONÒMICS (6 ECTS)

 • La sostenibilitat ha d’arribar a tots els àmbits de l’empresa. En aquesta assignatura es posa de relleu de quina manera una visió sostenible, que incorpora circularitat, inclusivitat i responsabilitat corporativa, modifica la gestió tradicional d’una empresa.

MÒDUL 3: INNOVACIÓ EN GASTRONOMIA SOSTENIBLE (12 ECTS)

INNOVACIÓ APLICADA AL DESENVOLUPAMENT GASTRONÒMIC SOSTENIBLE (6 ECTS)

 • Adaptar-se a la sostenibilitat implica canvis. Els canvis necessiten noves idees. En aquesta assignatura es parlarà d’innovació i com introduir-la en el dia a dia d’un projecte/negoci. Es treballaran amb design thinking i tècniques d’open innovation. S’introduiran aquells àmbits de coneixement que permeten ampliar l’univers creatiu (neurogastronomia, food design, alimentació personalitzada…). Tot això, exemplificat amb casos reals de processos creatius adaptats al món de la gastronomia i en un entorn pràctic col·laboratiu.

TECNOLOGIES SOSTENIBLES PER A ENTORNS GASTRONÒMICS (6 ECTS)

 • Molts dels esforços de la investigació actual se centren a trobar o aplicar tecnologies existents per transformar els processos en sostenibles. En aquesta assignatura es farà un repàs de totes les tecnologies que poden ajudar a crear o adaptar els projectes/negocis gastronòmics a la circularitat, inclusivitat i responsabilitat.

MÒDUL 4: OPERACIONS EMPRESARIALS AMB VALOR SOSTENIBLE (9 ECTS)

PROCESSOS D’APROVISIONAMENT I DISTRIBUCIÓ (4,5 ECTS)

 • L’objectiu de l’assignatura és visualitzar la importància de la cadena d’aprovisionament i distribució i com definir-la en un entorn sostenible. Totes dues han d’incloure la sostenibilitat en el procés de distribució (energia consumida, petjada de carboni generada, optimització del transport...).

COMUNICACIÓ I COMERCIALITZACIÓ INCLUSIVA I RESPONSABLE (4,5 ECTS)

 • Entre els objectius d’aquesta assignatura hi ha el fet de conèixer les oportunitats que generen els nous canals de comercialització sostenible i les iniciatives reals que s’estan portant a terme. Al mateix temps, es definiran les bases d’una comunicació sostenible per evitar el green washing, connectar amb els consumidors i treballar la inclusivitat, així com la responsabilitat corporativa en els missatges.

MÒDUL 5: DESENVOLUPAMENT D’UN NEGOCI EN UN ENTORN SOSTENIBLE (6 ECTS)

DISSENY CIRCULAR I GESTIÓ INCLUSIVA I RESPONSABLE EN GASTRONOMIA (6 ECTS)

 • La introducció de la sostenibilitat en el disseny de projectes/negocis obliga a fer canvis en tots els àmbits del negoci. En aquesta assignatura es partirà d’un estudi de models sostenibles ja existents, per extreure les demandes i insights dels clients.
 • Amb aquestes dades es pot començar a crear un projecte/negoci, sense oblidar com trobar els recursos per portar-lo a terme. Es tindrà en compte des del finançament fins a l’equip humà, o com definir els processos per obtenir/gestionar el projecte/negoci seguint unes bones pràctiques.

MÒDUL 6: GASTRONOMIA I EMPRENEDORIA (6 ECTS)

GASTRONOMIA I DIGITALITZACIÓ (6 ECTS)

 • La tecnologia ho està transformant tot al nostre voltant, des de la manera com mengem (take-away, delivery…) fins a com cuinem (electrodomèstics intel·ligents) o ens relacionem amb proveïdors i clients. L’objectiu d’aquesta assignatura és analitzar com i què “digitalitzar” en el procés gastronòmic per mantenir-lo dins dels estàndards de sostenibilitat.

EMPRENEDORIA GASTRONÒMICA, RECURSOS (3 ECTS)

 • En aquesta assignatura s’estudiarà com s’ha d’emprendre i com buscar les oportunitats i les demandes dels clients en la cadena de valor gastronòmica. Identificaràs quins actors/institucions formen part de l’univers de l’emprenedoria i, finalment, on trobar el finançament.

MÒDUL PROJECTE FINAL (6 ECTS)

PROJECTE FINAL:

 • Aquesta assignatura aplega tots els coneixements rebuts. Faràs un projecte final que pot ser de dos tipus:
  • Un projecte d’investigació personal que podràs fer a les instal·lacions del CETT.
  • Una estada en pràctiques, en projectes d’aplicació de la sostenibilitat en una empresa gastronòmica.

DURADA

 • Horari: A definir.
 • Total: 1500 hores lectives.
 • 60 Crèdits Europeus.

En acabar aquest programa, obtindràs la titulació següent:*

Titulació de la Universitat de Barcelona: Diploma d’Extensió Universitària en Gestió Sostenible en Restauració.

(*) Per accedir a aquesta formació, no és necessari que l’alumne tingui una titulació universitària prèvia. Si us plau, podeu consultar l’apartat “A qui va dirigit” per a més informació.