Fotografia de: Pla d'estudis | Diploma de Oferta Gastronòmica Sostenible CETT-UB

Universitat de Barcelona
Pla d'estudis

Pla d'estudis

Propera convocatòria: 13/10/2022
 

COM ÉS LA METODOLOGIA D'AQUEST CURS DE INNOVACIÓ EN PRODUCCIÓ D’OFERTES GASTRONÒMIQUES SOSTENIBLES DEL CETT-UB?

El Diploma d'Innovació en Producció d’Ofertes Gastronòmiques Sostenibles del CETT-UB s’imparteix presencialment a les instal·lacions del CETT-UB. Té una metodologia d’aprenentatge 100 % d’aplicació des del primer dia i amb el suport de recursos online.

La metodologia d’aprenentatge d’aquest diploma es basa en els següents eixos:

Aprendràs de forma gradual, incorporant nous coneixements i habilitats de forma contínua. Faràs servir el learning by doing en tots els continguts, tant els teòrics com els pràctics.

Veuràs la relació entre les diferents matèries per obtenir una visió 360º de la reconversió dels negocis gastronòmics cap a la sostenibilitat.

Gràcies al sistema d’aprenentatge de l’aula inversa, seràs tu qui exploraràs pel teu compte i assimilaràs les bases per treballar aquests continguts a classe més tard.

Assimilaràs els continguts teòrics a casa a través dels recursos digitals, i després els aplicaràs a les classes presencials pràctiques al Campus del CETT.

Tindràs a la teva disposició aules tècniques de cuina, d’anàlisi sensorial i informàtica equipades amb les últimes eines i equips perquè puguis elaborar creacions gastronòmiques de tot tipus.

Treballaràs en grups reduïts, multidisciplinaris i estables durant tot el curs. Hi ha un màxim de 16 persones per classe. El perfil heterogeni de l’alumnat i els exercicis col·laboratius en grup enriquiran la teva experiència formativa.

Aprendràs a través de la resolució de reptes proposats per empreses reals que busquen solucions per als seus problemes en la transformació sostenible. T’apropem a l’entorn empresarial i en fomentem la interacció.

Practicaràs, al teu aire i sense horaris, a l’Aula Oberta de simulació culinària. Així podràs perfeccionar les tècniques o receptes que et siguin més complicades, o investigar amb un nou ingredient.

AVALUACIÓ

No hi ha exàmens finals. L’avaluació del teu progrés es fa a partir del seguiment continu portat a terme per l’equip docent, la resolució de proves escrites i l’elaboració d’activitats, reptes i projectes durant el curs.

MÒDUL 1: FONAMENTS DE SOSTENIBILITAT APLICADA A LA GASTRONOMIA (6 ECTS)

LA SOSTENIBILITAT APLICADA ALS PROCESSOS GASTRONÒMICS (6 ECTS)

 • L’objectiu d’aquesta assignatura és introduir-te a tots dos àmbits. Conèixer l’espai d’interacció entre gastronomia i sostenibilitat.
 • Aquesta visió permetrà definir el marc en què l’activitat de la gastronomia sostenible s’haurà de desenvolupar i quins indicadors es podran utilitzar.

MÒDUL 2: MODELS DE NEGOCI CIRCULAR, INCLUSIU I RESPONSABLE (12 ECTS)

SOSTENIBILITAT APLICADA A MODELS DE NEGOCIS GASTRONÒMICS (6 ECTS)

 • L’objectiu d’aquesta assignatura és comprendre quins canvis en el desenvolupament de projectes gastronòmics són necessaris per crear i portar a terme un projecte sostenible en el món de la gastronomia.

GESTIÓ SOSTENIBLE APLICADA ALS NEGOCIS GASTRONÒMICS (6 ECTS)

 • La sostenibilitat ha d’arribar a tots els àmbits de l’empresa. En aquesta assignatura es posa de relleu de quina manera una visió sostenible, que incorpora circularitat, inclusivitat i responsabilitat corporativa, modifica la gestió tradicional d’una empresa o d’un projecte.

MÒDUL 3: INNOVACIÓ EN GASTRONOMIA SOSTENIBLE (12 ECTS)

INNOVACIÓ APLICADA AL DESENVOLUPAMENT GASTRONÒMIC SOSTENIBLE (6 ECTS)

 • Adaptar-se a la sostenibilitat implica canvis. Els canvis necessiten noves idees. En aquesta assignatura es parlarà d’innovació i com introduir-la en el dia a dia d’un projecte/negoci. Es treballaran amb design thinking i tècniques d’open innovation.
 • S’introduiran aquells àmbits de coneixement que permeten ampliar l’univers creatiu (neurogastronomia, food design, alimentació personalitzada…). Tot això, exemplificat amb casos reals de processos creatius adaptats al món de la gastronomia i en un entorn pràctic col·laboratiu.

TECNOLOGIES SOSTENIBLES PER A ENTORNS GASTRONÒMICS (6 ECTS)

 • Molts dels esforços de la investigació actual se centren a trobar o aplicar tecnologies existents per transformar els processos en sostenibles.
 • En aquesta assignatura es farà un repàs de totes aquelles tecnologies actuals o amb projecció de futur que poden ajudar a crear o adaptar els projectes/negocis gastronòmics a la circularitat, inclusivitat i responsabilitat.

MÒDUL 4: PROCESSOS I TÈCNIQUES PER A OFERTES GASTRONÒMIQUES SOSTENIBLES (15 ECTS)

PROCESSOS PER A LA CIRCULARITAT EN LA PRODUCCIÓ CULINÀRIA (6 ECTS)

 • En un negoci gastronòmic sostenible la circularitat és indispensable. Se centra en la gestió d’una oferta gastronòmica que minimitzi el malbaratament alimentari, a tots els nivells. Un altre dels àmbits de la sostenibilitat és la inclusivitat. S’estudiarà com crear una oferta gastronòmica adaptada a col·lectius amb necessitats especials per motius de salut, ètics o religiosos. Tots aquests aspectes es tractaran, d’una manera molt pràctica, en aquesta assignatura. Partint d’una base de coneixement teòric, es donaran eines i protocols per elaborar les ofertes gastronòmiques dins els paràmetres d’inclusivitat i circularitat.

GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN NEGOCIS SOSTENIBLES (4,5 ECTS)

 • La introducció de la circularitat i els ODS fa que sigui necessari revisar i adaptar els sistemes de control diari d’un negoci, des de quina manera introduïm la sostenibilitat als escandalls fins a com es dissenyen els processos culinaris.

INNOVACIÓ EN PRODUCCIÓ D’OFERTES INCLUSIVES (4,5 ECTS)

 • L’objectiu d’aquesta assignatura és conèixer les matèries primeres i tècniques que permeten substituir ingredients que han de ser exclosos de l’oferta per altres d’innocus amb l’objectiu d’adaptar l’oferta a les necessitats del client. Així mateix, es definiran les pautes que cal seguir per aconseguir un procés de creació, elaboració i servei que en garanteixi la seguretat alimentària i la protecció davant de les contaminacions.
 • És una assignatura eminentment pràctica amb la qual, després d’una breu introducció teòrica, es treballarà aplicant els coneixements a la creació d’una oferta gastronòmica inclusiva.

MÒDUL 5: GASTRONOMIA I EMPRENEDORIA (6 ECTS)

GASTRONOMIA I DIGITALITZACIÓ (3 ECTS)

 • La digitalització ho està transformant tot al nostre voltant, des de la manera com mengem (take-away, delivery…) fins a com cuinem (electrodomèstics intel·ligents) o ens relacionem amb proveïdors i clients.
 • L’objectiu d’aquesta assignatura és analitzar com i què “digitalitzar” en el procés gastronòmic per mantenir-lo dins dels estàndards de sostenibilitat.

EMPRENEDORIA GASTRONÒMICA, RECURSOS (3 ECTS)

 • En aquesta assignatura s’estudiarà com s’ha d’emprendre i com buscar les oportunitats i les demandes dels clients en la cadena de valor gastronòmica. Identificaràs quins actors/institucions formen part de l’univers de l’emprenedoria i, finalment, on trobar el finançament.

MÒDUL PROJECTE FINAL (6 ECTS)

 • Projecte final: aquesta assignatura aplega tots els coneixements rebuts. Faràs un projecte final que pot ser de dos tipus:
  • Un projecte d’investigació personal que podràs fer a les instal·lacions del CETT.
  • Una estada en pràctiques, en projectes d’aplicació de la sostenibilitat en una empresa gastronòmica.

DURADA

 • Horari: A definir.
 • Total: 1500 hores lectives
 • 60 Crèdits Europeus.

En acabar aquest programa, obtindràs la titulació següent:*

Titulació de la Universitat de Barcelona: Diploma d’Extensió Universitària en Innovació en Producció d’Ofertes Gastronòmiques Sostenibles.

(*) Per accedir a aquesta formació, no és necessari que l’alumne tingui una titulació universitària prèvia. Si us plau, podeu consultar l’apartat “A qui va dirigit” per a més informació.