Disseny i gestió d'equipaments patrimonials d’ús turístic

In
Modalitat: Presencial
Durada: 3 o 4 setmanes (Summer School)
Data començament: 02/07/2018
Idiomes: Castellà, Anglès

Assignatures


El Turisme Patrimonial i el Disseny y Desenvolupament Turístic de Llocs Patrimonials

El Turisme Patrimonial: la Definició, Tipologia i Característiques Generals

Disseny i Desenvolupament del Turisme en Llocs Patrimonials


Gestió del Turisme Patrimonial

Gestió del Turisme Patrimonial


PROJECTE FINAL (OPCIÓ 4 SETMANES)


EL TURISME PATRIMONIAL I EL DISSENY I DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC DE LLOCS PATRIMONIALS

EL TURISME PATRIMONIAL: LA DEFINICIÓ, TIPOLOGIA I CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Objectius:

 • Definir el concepte dels llocs del patrimoni turístic.
 • Explorar els tipus de llocs del patrimoni turístic i el seu potencial.
 • Identificar el valor del patrimoni immaterial.

Continguts:

 • El concepte de turisme Patrimoni.
 • Aspectes fonamentals del turisme en llocs Patrimonials: principals tipus i característiques.
 • Valor del patrimoni immaterial

DISSENY I DESENVOLUPAMENT DEL TURISME EN LLOCS PATRIMONIALS

Objectius:

 • Aprendre el fonamental de disseny de llocs del patrimoni turístic.
 • Desenvolupar habilitats pràctiques en la detecció del lloc i el disseny d’un projecte pel seu desenvolupament.
 • Adquirir coneixements sobre l'ús sostenible dels llocs del patrimoni de turisme.

Continguts:

 • Principals aspectes a tenir en compte en dissenyar un nou projecte para un lloc de patrimoni.
 • La creativitat i la sostenibilitat en el disseny dels llocs del patrimoni de turisme.

GESTIÓ DEL TURISME PATRIMONIAL

GESTIÓ DEL TURISME PATRIMONIAL

Objectius:

 • Adquirir el coneixement pràctic de la gestió econòmica i financera.
 • Desenvolupar la capacitat per la presa de decisions i el pensament estratègic.

Continguts:

 • Claus de la gestió econòmica i financera.
 • Gestió de diferents models del patrimoni turístic.
 • Decisió - decisions en la definició de polítiques.

Exemples de Visites Professionals:

 1. Park Güell
 2. MNAC
 3. Espai Visual

ASSIGNATURES