Fotografia de: Pla d'Estudis | Disseny i Gestió d'Equipaments Patrimonials d'ús Turístic
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Pla d'Estudis

Pla d'Estudis

Crèdits: 2 setmanes: 4 ECTS

Hores Lectives: 55, inclou classes, sortides professionals.