Fotografia de: Assignatures | Disseny i Gestió d'Equipaments Patrimonials d'ús Turístic
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Assignatures

Assignatures

EL TURISME PATRIMONIAL: LA DEFINICIÓ, TIPOLOGIA I CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Objectius:

 • Definir el concepte dels llocs del patrimoni turístic.
 • Explorar els tipus de llocs del patrimoni turístic i el seu potencial.
 • Identificar el valor del patrimoni immaterial.

Continguts:

 • El concepte de turisme Patrimoni.
 • Aspectes fonamentals del turisme en llocs Patrimonials: principals tipus i característiques.
 • Valor del patrimoni immaterial.

DISSENY I DESENVOLUPAMENT DEL TURISME EN LLOCS PATRIMONIALS

Objectius:

 • Aprendre el fonamental de disseny de llocs del patrimoni turístic.
 • Desenvolupar habilitats pràctiques en la detecció del lloc i el disseny d’un projecte pel seu desenvolupament.
 • Adquirir coneixements sobre l'ús sostenible dels llocs del patrimoni de turisme.

Continguts:

 • Principals aspectes a tenir en compte en dissenyar un nou projecte para un lloc de patrimoni.
 • La creativitat i la sostenibilitat en el disseny dels llocs del patrimoni de turisme.

GESTIÓ DEL TURISME PATRIMONIAL

Objectius:

 • Adquirir el coneixement pràctic de la gestió econòmica i financera.
 • Desenvolupar la capacitat per la presa de decisions i el pensament estratègic.

Continguts:

 • Claus de la gestió econòmica i financera.
 • Gestió de diferents models del patrimoni turístic.

Exemples de Visites professionals:

 1. Parc Güell
 2. MNAC
 3. Espai Visual

ASSIGNATURES