e-Tourism: Estratègies de Marketing i Comercializació Online Especialització dins de Màster Oficial de Direcció d'Empreses Turístiques

M
Modalitat: Presencial
Durada: 1 curs (60 ECTS)
Idiomes: Castellà
Import des de: 6170 €

Programa

60 crèdits europeus (ECTS)

Assignatures troncals del màster (18 ECTS)

Direcció de Màrqueting (9 ECTS):

 • Fonaments del Màrqueting
 • Transformació Digital.
 • Pla de Màrqueting Digital.
 • Comportament i Experiència de l'Usuari.
 • Estratègies, Tàctiques, Accions i Eines (Inbound, Content, Branding...)

Direcció Econòmica-Financera (3 ECTS):

 • Conceptes Bàsics.
 • Anàlisi econòmic i financer.
 • El pressupost om a eina de gestió.
 • Aplicacions Pràctiques.

*Direcció Estratègica (6 ECTS):

 • Direcció d'un eBusiness
 • Estratègia Empresarial
 • Estratègies de Màrqueting Digital.
 • Design Thinking: Soft Skills

Assignatures de l'especialització del màster (21 ECTS)

Estratègies eCommerce en Turisme (9 ECTs)

 • Gestió de projectes digitals.
 • Disseny de plataformes digitals.
 • Desenvolupament i Creativitat de Projectes Web.
 • Fonaments i Gestió de l'eCommerce en el sector Turístic.

Estratègies i Eines socials per a la gestió de la demanda (3 ECTs)

 • Community Management.
 • Social Media Marketing.
 • Social Media Plan.

Estratègies de captació i fidelització online de clients (3 ECTs)

 • Estratègies, accions i campanyes de SEO, SEM, SMO, Blogging i eMailing per posicionament de la marca en l'entorn digital.
 • Online Reputation Management.

Analítica web aplicada al ROI en l'eCommerce (3 ECTs)

 • Entorns Digitals Analitzables
 • Principals Estadístiques d'Anàlisi Web.
 • Aplicabilitat amb Google Analytics Dashboard.

Assignatures d'orientació (6 ECTS): L'alumne haurà de cursar una de les dues assignatures proposades.

Metodologies de la Investigació de Mercat

 • Procés d'Investigació.
 • Metodologies.
 • Anàlisi i Interpretació de Resultats.

Pràcticum

 • Pràctiques en Empresa: Sector Turístic o Agencies de Màrqueting.
 • Vinculació al Treball Final de Màster.
 • Pràctiques Nacionals (2n Trimestre) i Internacionals (3r Trimestre).

Treball Final de Màster (15 ECTS): Tant si es tracta d'un projecte d'investigació o un d'orientació professional, el seu principal objectiu és el de posar en pràctica tots els coneixements adquirits durant el curs, analitzant i resolent problemàtiques del sector turístic mitjançant la utilització de metodologies de la investigació, així com aplicant estratègies i tècniques provinents del Màrqueting Digital.