e-Tourism: Estratègies de Marketing i Comercializació Online Especialització dins de Màster Oficial de Direcció d'Empreses Turístiques

M
Modalitat: Presencial
Durada: 1 curs (60 ECTS)
Idiomes: Castellà
Import des de: 6170 €

Raons per cursar aquest màster

És un màster universitari de la Universitat de Barcelona, el primer a l’Estat espanyol sobre la matèria, amb validesa en tot el territori europeu, desde fa més de 15 anys. Atès que l'e-Màrqueting és una activitat en constant expansió, hi ha una creixent demanda de professionals capaços d'aplicarlo en l'àmbit de les empreses turístiques.

El màrketing, i més concretament el que es desenvolupa en un entorn digital, és un conjunt de tècniques, estratègies i accions en constant canvi i expansió. Aquest fet, té com a consequència una gran demanda de professionals qualificats per liderar el desenvolupament, especialment en l'àmbit de les empresese i entitats turístiques.

El quadre docent i els col•laboradors que participen en el màster són professionals líders en el sector turístic en l'àmbit de l’e-Tourism. La diversitat cultural de l’alumnat del Màster possibilita un enriquidor intercanvi professional i una visió global de l’aplicació de les eines de l’e-Tourism.

La metodologia d’aprenentatge s’orienta envers a un eix central, el Projecte Digital Web, que actua com a fil conductor des de l'inici fins al final del màster, aquest fet permet una formació aplicada al diseny, execusió i monitorització de cadascuna de les estratègies, accions i campanyes de màrketing digital interioritzades durant el curs.

Es realitza un seguiment personalitzat del Treball Final de Màster de l’alumnat, i es fa èmfasi en els plans d'empresa per a la seva implementació real. L’alumnat compta amb la possibilitat de presentar-lo als Premis als Millors Projectes Emprenedors de la Fundació Gaspar Espuña-CETT.

El CETT-UB manté una estreta relació amb el sector empresarial i institucional del turisme i ofereix a l’alumnat una potent borsa de treball.