e-Tourism: Estratègies de Marketing i Comercializació Online Especialització dins de Màster Oficial de Direcció d'Empreses Turístiques

M
Modalitat: Presencial
Durada: 1 curs (60 ECTS)
Idiomes: Castellà
Import des de: 6170 €

Titulació oficial

Al finalitzar aquest màster, l'estudiant obté la següent titulació:

Màster universitari en Direcció d'Empreses Turístiques. Especialitat e-Tourism: Estratègies de Màrqueting i Comercialització On-line.

B.O.E. Resolució de 14 de novembre de 2014, de la Universitat de Barcelona, pe la que es publica el pla d'estudis de Màster en Direcció d'Empreses Turístiques.*

*Obtinguda la verificació del pla d'estudis del Consell d'Universitats, previ informe de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, així com l'autorització de la Comunitat Autònoma de Catalunya, i establert el caràcter oficial del títol per acord del Consell de Ministres de 26 de setembre de 2014 (publicat en BOE de 18 d'octubre de 2014).