e-Tourism: Estratègies de Màrqueting i Comercializació online Especialització dins de Màster Oficial de Direcció d'Empreses Turístiques

M
Modalitat: Presencial
Durada: 1 curs (60 ECTS)
Idiomes: Castellà

Durada

Període lectiu: d'octubre de 2017 a juny de 2018

Entrega del Projecte Final de Master: fins septembre de 2018

Horari: Dilluns, dimecres i dijous de 18.00 a 21.00 h. (*Horaris Provisionals)

Idioma: Castellà