e-Tourism: Estratègies de Màrqueting i Comercializació online Especialització dins de Màster Oficial de Direcció d'Empreses Turístiques

M
Modalitat: Presencial
Durada: 1 curs (60 ECTS)
Idiomes: Castellà

Objectius

Dotar als alumnes dels coneixements i habilitats necessàries per a que siguin capaços de:

  • Desenvolupar una visió global i estratègica de les eines de gestió i comercialització que es deriven de la nova era Internet per millorar la competitivitat de les empreses o destinacions turístiques.
  • Planificar la incorporació de les noves eines de l’e-Tourism amb l’objectiu de millorar la gestió integral de l’empresa, tant en l’àmbit de la gestió interna com en les relacions amb l’entorn.
  • Conèixer noves fórmules de comercialització i fidelització a través d’Internet i aplicar-les en la venda de productes, serveis i destinacions turístiques.
  • Liderar projectes i iniciatives empresarials, tant en l’àmbit tradicional com en el de l’e-Tourism.
  • Desenvolupar competències clau per al directiu del segle XXI, des del lideratge fins a la capacitat de prendre decisions complexes, gestor de les noves tecnologies, a l’entorn empresarial; sense oblidar el treball en equip i l’adaptació multicultural.