e-Tourism: Estratègies de Màrqueting i Comercializació online Especialització dins de Màster Oficial de Direcció d'Empreses Turístiques

M
Modalitat: Presencial
Durada: 1 curs (60 ECTS)
Idiomes: Castellà

Introducció

Màrqueting Digital Turístic

Sens dubte, el sector turístic ha adoptat des dels seus orígens tot el potencial que Internet aporta per augmentar la rendibilitat de les empreses i organitzacions turístiques. A més, tant el sector turístic com el tecnològic són els dos de major creixement mundial, encara en aquesta època de crisi, convertint-se així en una aposta de futur socialment parlant. Sens dubte, la sinergia entre ambdós sectors permetrà ajudar a superar aquest període de crisi.

Aquesta confluència de factors exigeix que les organitzacions turístiques (empreses i entitats) contemplin la plena incorporació de les estratègies i eines associades a Internet, des dels llocs webs fins a les xarxes socials (social media), en els seus plans de màrqueting, de comunicació i de comercialització, principalment, per millorar i potenciar la seva competitivitat, com a eina "virtual" de venda.

En conseqüència, i per a l'aprofitament d'aquest potencial, també cal que les organitzacions comptin amb professionals que sàpiguen optimitzar aquestes eines, incorporant-les en les seves estratègies i plans d'acció corresponents, generant una creixent demanda d'aquests professionals amb competències en tots dos camps de coneixement .

En aquest sentit, la realitat del sector ajuda a aquesta proposta formativa, ja que a nivell professional s'està produint una demanda d'experts qualificats que no s'està cobrint de forma efectiva. En aquest cas, perfils professionals vinculats al "comerç electrònic", "community manager", "web design", "usability", "SEO manager", "SEM manager", la intermediació en línia, l'analítica web, la reputació on line i similars, són molt sol·licitats per les organitzacions turístiques per a la seva incorporació immediata, ja sigui en les seves àrees de màrqueting, comercialització, xarxes socials, comunicació, o en consultories especialitzades en aquests àmbits.

El Màster Universitari en Gestió Estratègica d'Empreses Turístiques, en la seva especialitat a "e-Tourism: Estratègies de Màrqueting i Comercialització en línia" permetrà als professionals comptar amb les competències clau necessàries per influir en el desenvolupament competitiu de l'empresa, amb un enfocament estratègic adequat a la realitat del sector i les tendències més innovadores de la societat en general.