e-Tourism: Estratègies de Màrqueting i Comercializació online Especialització dins de Màster Oficial de Direcció d'Empreses Turístiques

M
Modalitat: Presencial
Durada: 1 curs (60 ECTS)
Idiomes: Castellà

Raons per cursar aquest Màster

És un Màster Universitari de la Universitat de Barcelona, l’únic a l’Estat espanyol sobre la matèria, amb validesa en tot el territori europeu. Atès que l'e-màrqueting és una activitat
en constant expansió, hi ha una creixent demanda de professionals capaços d'aplicarlo en l'àmbit de les empreses turístiques.

El quadre docent i els col·laboradors que participen en el Màster són professionals líders
en el sector turístic en l'àmbit de l’e-Tourism. La diversitat cultural de l’alumnat del Màster possibilita un enriquidor intercanvi professional i una visió global de l’aplicació de les eines de l’e-Tourism.

La metodologia d’aprenentatge s’orienta envers l’acció i garantitza una formació amb aplicabilitat immediata a l’empresa.

Es realitza un seguiment personalitzat del Treball Final de Màster de l’alumnat, i es fa èmfasi en els plans d'empresa per a la seva implementació real. L’alumnat compta amb la possibilitat de presentar-lo als Premis als Millors Projectes Emprenedors de la Fundació Gaspar Espuña-CETT.

El CETT manté una estreta relació amb el sector empresarial i institucional del turisme i ofereix a l’alumnat una potent borsa de treball.