Fotografia de: Objectius | Gestió de la Restauració Comercial i per a Col·lectivitats
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Objectius
Propera convocatòria: Octubre 2021

Objectius

Dotar els alumnes dels coneixements i habilitats necessaris per a que siguin capaços de:

  • Desenvolupar competències clau per al directiu del segle XXI, que incloguin des del lideratge fins a la capacitat de prendre decisions complexes, sense oblidar el treball en equip i l’adaptació multicultural.
  • Adquirir les principals competències per la direcció i gestió dels departaments d’Alimentació i Begudes.
  • Desenvolupar i aplicar les solucions estratègiques que donin resposta als reptes de la restauració comercial i de col·lectivitats en l’entorn actual.
  • Fomentar la iniciativa i l’esperit emprenedor en l’àmbit de la restauració.
  • Donar a conèixer les pautes d’una alimentació saludable en les diferents etapes i situacions fisiològiques de la vida, planificant menús adequats als diferents col·lectius, aplicant les normes adequades per una correcta manipulació dels aliments.