Gestió de la Restauració Comercial i per a Col·lectivitats

FC
Modalitat: Presencial
Durada: 1 curs (60 ECTS)
Idiomes: Castellà
Import des de: 6500 €

Programa

DURADA

Període lectiu: d’octubre de 2019 a juny de 2020 Lliurament del Projecte Final de Màster: fins al setembre de 2019
Horari: Dilluns, dimarts i dimecres de 17.00 a 20.00 h

Idioma: Castellà

60 Crèdits Europeus

Programa

Gestió d’Empreses de Restauració:

Màrqueting aplicat a Restauració

 • Estratègies de e-Màrqueting
 • Revenue Management
 • Brand Management
 • Gestió de vendes

La gestió dels RRHH

 • Excel·lència en Recursos Humans: gestió de capital humà i orientació de servei
 • Ètica i lideratge
 • Gestió del canvi i el comportament organitzatiu
 • Desenvolupament de competències personals i professionals
 • Gestió de la diversitat

La gestió econòmic-financera

 • Gestió econòmica dels centres d’ingrés i cost
 • Pressupost i control de gestió
 • Fonaments de l’anàlisi financer
 • Valoració d’inversions de restauració i gestió d’actius

Direcció estratègica

 • Disseny e implementació d’estratègies en empreses de restauració
 • Desenvolupament de models de negoci adaptats a la actual realitat del sector
 • Iniciativa i esperit emprenedor
 • Responsabilitat social corporativa

Food service

 • Direcció d’operacions de restauració
 • Catering i col·lectivitats
 • Noves formules de restauració

Customer experience:

 • Màrqueting experiencial
 • Anàlisi de clients i satisfacció de necessitats
 • Gestió d’esdeveniments

Projecte Final