Fotografia de: Pla d'estudis | Gestió Turística del Patrimoni Cultural i Natural

Universitat de Barcelona
Pla d'estudis

Pla d'estudis

Especialització dins de Màster Oficial d'Innovació en la Gestió Turística
Propera convocatòria: Octubre 2022
 

COM ÉS LA METODOLOGIA DE L'ESPECIALITAT EN GESTIÓ TURÍSTICA DEL PATRIMONI CULTURAL I NATURAL SEMIPRESENCIAL?

El nostre sistema d’aprenentatge està pensat per ajudar-te a analitzar i reflexionar sobre els diferents aspectes que afecten la innovació en l’àmbit turístic i garantir-te una presa de decisions d’acord amb les realitats dinàmiques del sector.

Al llarg del curs, participaràs de manera activa en els diferents reptes proposats per docents i professionals del sector perquè busquis solucions específiques a problemes concrets dels diferents tipus de negocis, organitzacions i destinacions turístiques.

El Màster es configura en mòduls temàtics, desenvolupats mitjançant sessions de treball presencials, de caràcter teoricopràctic. A més, durant el curs participaran a classe professionals i directius en actiu, que et proporcionaran diferents i enriquidors punts de vista.

El nostre sistema d’aprenentatge es basa en:

Formació online

Seguint l’estratègia de classe invertida o flipped classroom:

SELF-STUDY
Treballa de manera autònoma el material educatiu i les microcàpsules formatives disponibles a l’aula virtual proposades pels docents i els experts.

MASTERCLASS
A través de l’aula virtual. En algunes assignatures, depenent del contingut, es proposen sessions sincròniques per treballar de manera pràctica i participativa.

EXPERT TALKS
Entra en contacte directe amb experts del sector a través de la participació en xerrades que tracten casos d’estudi. Professionals avalats per les seves trajectòries comparteixen experiències amb tu i et conviden a crear debat i fomentar el networking.

NETWORKING

Professionals internacionals com els directors i gestors d'hoteleria i de restauració, avalats per les seves trajectòries professionals, comparteixen les seves experiències i et conviden a crear debat i fomentar el networking virtual i presencial.

Formació presencial

Hands-on activities” al CETT, a Barcelona. Un cop finalitzades les sessions online, participaràs durant 3 setmanes, durant el mes de juny, en les sessions presencials per posar en pràctica les competències adquirides prèviament. Es tracta de:

SEMINARIS DOCENTS

Sessions diàries en què faràs classes presencials amb docents nacionals i internacionals.

TALLERS DE DINAMITZACIÓ DE TEAM BUILDING/OUTDOOR TRAINING

Treballaràs les habilitats directives adquirides, en un entorn dinàmic i jovial i amb professionals i experts en gestió de persones.

DINÀMIQUES DE PARTICIPACIÓ

Role-play, taules rodones, resolució de reptes, micro-competicions i altres dinàmiques que et permetran posar en pràctica totes les hard i soft skills apreses durant el curs.

AVALUACIÓ

L’avaluació és contínua, no hi ha exàmens finals. Faràs diverses activitats, individuals o en grup, que es corresponen amb les temàtiques tractades en els mòduls de cada assignatura, que els docents avaluen de manera progressiva. Cada activitat té assignat un percentatge sobre la nota final que es correspon a la dificultat i el temps requerit per realitzar-la.

Formació online

 • Activitats bàsiques de comprensió. Les activitats d’aquest tipus són exercicis que els docents proposen després de cada sessió sincrònica per assegurar, així, la comprensió del contingut treballat.
 • Activitats d’aprofundiment. Es tracta d’activitats d’anàlisi i reflexió a través de les quals has de posar de manifest el teu aprenentatge i la correcta interpretació dels continguts i els coneixements adquirits durant el desenvolupament de cada temàtica. En aquest tipus d’activitats es proposen: casos d’estudi, resolució de problemes basats en reptes, creació de mapes de processos i activitats col•laboratives en línia.
 • Debats. Els debats plantejats en l’espai fòrum són de caràcter obligatori i, per tant, avaluables. En l’avaluació es tindran en compte els següents criteris: la participació, l’enviament de respostes raonades amb criteri i el caràcter proactiu.

Formació presencial

Durant les sessions presencials, participaràs en sessions de masterclass i seminaris professionals que s’avaluaran a través de proves pràctiques i escrites. L’assistència és obligatòria en totes les sessions proposades.

Especialitat en Gestió Turística del Patrimoni Cultural i Natural

Crèdits totals del màster: 60 ECTS (European Credit Transfer System)

TREBALL FINAL DE MÀSTER

L’assignatura Treball Final de Màster (TFM) (15 ECTS) és la culminació de l’aprenentatge del Màster, on es reflecteixen les competències que hagis adquirit, així com la seva aplicació i desenvolupament. Es tracta d’un treball d’aplicació empresarial i/o acadèmica. En aquest treball, segons els teus interessos i motivacions professionals, aprofundiràs en algun aspecte de l’especialització escollida.

Per aconseguir la titulació de Màster és imprescindible superar aquesta assignatura integradora. Així, el TFM és un instrument per formar els nostres estudiants en l’anàlisi de problemàtiques i fets turístics mitjançant els mètodes d’investigació a partir de la identificació i utilització de diferents variables, a més de ser l’instrument per a l’avaluació de les competències del Màster amb una perspectiva globalitzadora.

El desenvolupament del TFM es realitza individualment. Hauràs de realitzar un treball propi amb la tutorització d’un professor i podràs escollir entre tres tipologies:

 • Projectes d’investigació aplicada vinculats als Grups d’Investigació del CETT-UB.
 • Projectes d’aplicació professional plantejats per empreses i/o institucions col·laboradores.
 • Plans d’empresa o business plan per al desenvolupament d’idees de negoci.

Cada estudi és únic i necessita un tractament i una atenció diferencial adequats als seus objectius i temàtica, i on el criteri del tutor marcarà la teva pauta a seguir com a estudiant.

Durant el teu període formatiu al CETT-UB, gaudiràs de l’oportunitat de fer pràctiques en empreses i institucions de primer nivell, amb l’objectiu d’aplicar i complementar els coneixements adquirits a la formació acadèmica i, a la vegada, afavorir l’adquisició de competències que et preparin per a l’exercici d’activitats professionals.

Les pràctiques tenen dues modalitats:

 • Curriculars: vinculades a assignatures del programa que estàs cursant i que formen part del seu currículum acadèmic; per tant, obligatòries.
 • Extracurriculars: no incloses dins del pla d’estudis i que tenen un caràcter voluntari.

La realització de les pràctiques es desenvolupa mitjançant convenis de cooperació universitat-empresa i estan tutelades per professors experts en cadascuna de les matèries.

El CETT-UB et facilitarà la consecució d’aquelles oportunitats més adequades al teu perfil professional i a les teves motivacions, entre les més de 900 peticions per part d’empreses que rebem anualment. De la mateixa manera, t’ajudarem a contactar i t’acompanyarem en l’accés a les empreses i les institucions més atractives per als teus objectius professionals.

Com a característica diferencial al mercat, el CETT-UB consta d’un grup d’empreses pròpies dedicades a la formació i a l’oferta de serveis d’hoteleria i turisme de qualitat, perquè apliquis aquests coneixements pràctics sense sortir del Campus:

 • Hotel Alimara
 • Residència Universitària Àgora BCN
 • Aula Restaurant
 • Summum Restaurant & Bar

Si vols més informació, visita l’espai de Career Services, contacta amb nosaltres a través del correu electrònic careerservices@cett.cat o també ens pots visitar a la primera planta del Campus.

En finalitzar aquest màster, obtindràs:

1) Titulació Oficial Universitat de Barcelona: Màster Oficial d'Innovació en la Gestió Turística.

BOE. Resolució de 14 de novembre de 2014, de la Universitat de Barcelona, per la qual es publica el pla d’estudis del Màster en Innovació de la Gestió Turística.

Obtinguda la verificació del pla d’estudis pel Consell d’Universitats, previ informe de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, així com l’autorització de la Comunitat Autònoma de Catalunya, i establert el caràcter oficial del títol per acord del Consell de Ministres de 26 de setembre de 2014 (publicat al BOE de 18 d’octubre de 2014).

2) Titulació pròpia del CETT, Barcelona School of Tourism, Hospitality & Gastronomy, depenent de l’especialitat o especialitats escollides:

 • Màster Universitari en Gestió Turística del Patrimoni Cultural i Natural.

3) Doble o Triple Especialització: el fet de cursar el Màster et permetrà realitzar, si ho vols, una segona i tercera especialitat dins el programa que apareixerà en una titulació oficial. Però només podràs realitzar una especialització per any, sempre respectant els períodes d’impartició.