Fotografia de: Metodologia i avaluació | Gestió Turística del Patrimoni Cultural i Natural
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Metodologia i avaluació
Especialització dins de Màster Oficial d'Innovació en la Gestió Turística
Propera convocatòria: Octubre 2021

Metodologia i avaluació

Metodologia

El Màster de Gestió Turística del Patrimoni Cultural i Natural s’ofereix en format semipresencial, seguint una metodologia d’aprenentatge integral i proactiva, amb un format modular.

D’una banda, es basa en la integració teoricopràctica de mètodes i estratègies de formació que contribueixen al teu creixement professional i personal. El programa permet, així, una implicació a un nivell més individual, atenent les teves expectatives i necessitats educatives específiques.

De l’altra, seràs protagonista, en un entorn educatiu que afavoreix el desenvolupament del teu aprenentatge de manera analítica, reflexiva i autònoma, amb el suport de docents, tutors i experts internacionals del sector, que t’orienten durant el Màster.

Les assignatures impartides en format online seran les transversals per a qualsevol especialitat del Màster, dirigides a millorar en eines d’innovació i gestió turística. Les assignatures d’especialització seran les que s’impartiran en format presencial, per poder aprofitar el contacte directe amb els professionals, la realització de tallers i les visites a empreses i entitats.

En aquesta línia, es treballen diferents enfocaments metodològics complementaris que fomenten la teva participació, perquè adquireixis competències específiques i soft:

Formació online

Seguint l’estratègia de classe invertida o flipped classroom:

SELF-STUDY

Treballaràs de manera autònoma (self-study) el material educatiu i les microcàpsules formatives disponibles a l’aula virtual, per preparar les lectures i les activitats proposades amb els docents i els experts.

MASTERCLASS

A través de l’aula virtual, participaràs en les masterclass proposades pels docents. En cada assignatura es proposen sessions en temps real per treballar de manera pràctica i participativa les diferents temàtiques.

EXPERT TALKS

Entraràs en contacte directe amb experts del sector a través de la participació en les expert talks.

NETWORKING

Professionals internacionals com els directors i gestors d’hoteleria i de restauració, avalats per les seves trajectòries professionals, comparteixen les seves experiències i et conviden a crear debat i fomentar el networking.

Formació presencial

Hands-on activities al CETT, a Barcelona. Un cop finalitzades les sessions online, participaràs durant 4 setmanes, durant el mes de juny, en les sessions presencials per posar en pràctica les competències adquirides prèviament. Es tracta de:

SEMINARIOS DOCENTES

Sessions diàries en què faràs classes presencials amb docents nacionals i internacionals.

VISITES PROFESSIONALS

Durante tu estancia, la agenda incluirá visitas profesionales y de ocio que te permitirán construir una red profesional sólida y poder acceder, de primera mano, a buenas prácticas del mundo empresarial.

Sistema d’avaluació

L’avaluació és contínua. Has de realitzar diverses activitats, individuals o en grup, que es corresponen amb les temàtiques de cada assignatura i que els docents avaluen de manera progressiva. Cada activitat té assignat un percentatge sobre la nota final, que es correspon amb la dificultat i el temps que es requereix per realitzar-la. En cada assignatura s’indiquen els percentatges i les dates d’entrega de les activitats, perquè puguis gestionar bé el temps de dedicació.

A continuació s’indiquen les activitats avaluatives, tant en la formació online com en la presencial:

Formació online

  • Activitats bàsiques de comprensió. Les activitats d’aquest tipus són exercicis que els docents proposen després de cada sessió a temps real per assegurar, així, la comprensió del contingut treballat.
  • Activitats d’aprofundiment. Es tracta d’activitats d’anàlisi i reflexió a través de les quals has de posar de manifest el teu aprenentatge i la correcta interpretació dels continguts i els coneixements adquirits durant el desenvolupament de cada temàtica. En aquest tipus d’activitats es proposen: casos d’estudi, resolució de problemes basats en reptes, creació de mapes de processos i activitats col•laboratives en línia.
  • Debats. Els debats plantejats en l’espai fòrum són de caràcter obligatori i, per tant, avaluables. En l’avaluació es tindran en compte els següents criteris: la participació, l’enviament de respostes raonades amb criteri i el caràcter proactiu.

Formació presencial

Durant les sessions presencials, participaràs en sessions de masterclass i seminaris professionals que s’avaluaran a través de proves pràctiques i escrites. L’assistència és obligatòria en totes les sessions proposades.

TFM

Debes realizar la asignatura Trabajo Fin de Máster o TFM. Su elaboración y presentación es indispensable para alcanzar la titulación. El TFM posee un carácter integrador que aúna el conjunto de competencias que se han desarrollado a lo largo del proceso formativo durante todo el curso. Lo deberás presentar vía online y será evaluado por la comisión del Máster.