Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques

G
Modalitat: Presencial
Durada: 4 cursos (240 ECTS)
Idiomes: Castellà, Català

Objectius

L’objectiu fonamental del Grau és formar professionals amb els coneixements en ciències culinàries i gastronòmiques que els permetin comprendre i visionar el fenòmen culinari i gastronòmic des d’una perspectiva científica, tecnològica, social, cultural i de gestió empresarial, dotant-los de les competències necessàries per innovar, dissenyar, produir i gestionar serveis en els àmbits de l’alta cuina, la restauració comercial i col·lectiva, la indústria alimentària i l’hoteleria, així com desenvolupar projectes d’investigació i de desenvolupament en el camp de les Ciències Culinàries i Gastronòmiques.