Grau de Turisme | Direcció de Negocis Digitals Turístics Especialització dins de Grau de Turisme

G
Modalitat: Presencial
Durada: 4 cursos (240 ECTS)
Horari: Grupo de mañana / Grup de tarda (intensiu)
Idiomes: Castellà, Anglès, Català
Especialització dins de: Grau de Turisme

Inicio 2020/21

Assignatures

L’especialitat de Direcció De Negocis Digitals Turístics del Grau proporciona als estudiants les competències necessàries per abordar la gestió de negocis deigitals i la creació de productes i serveis turístics basats en les oportunitats derivades de l'evolució tecnològica i la digitalització de les empreses del sector.

Mitjançan l'emprenedoria com a metodologia vehicular de l'aprenentatge, l'estudiant aprendrà els principals instruments i processos d'innovació, tant des d'un punt de vista teòric com des d'un punt de vista pràctic, a través de l'aplicació d'aquests processos en projectes reals.

Per assolir la Titulació de Grau de Turisme, és necessari que l'estudiant superi de forma exitosa la totalitat dels crèdits que conformen el pla d'estudis.

PRIMER CURS

SEGON CURS

Durant el tercer i quart curs, a més de les assignatures de caràcter obligatòri que ha de seguir qualsevol estudiant, haurà de dur a terme l'aprenentatge especialitzat en funció de les inquietuds professionals de l'alumne. Les assigantures obligatòries d'aquests cursos són les següents:

TERCER CURS

Codi Direcció TurísticaTipusCrèditsCATCASENG
- Indústria 4.0 i la transformació dels models de negocis turísticsOPB3XXX
- Processos d'innovació per a la creació i transformació de productes turístics IOPB6XXX
- Inversió i gestió financera de projectes digitalsOPB6XXX
- Disseny de plataformes digitalsOPB4.5XXX
- e-Commerce de productes i serveis turísticsOPB4.5XXX
- Branding i continguts digitalsOPB4.5XXX

QUART CURS

Codi Direcció TurísticaTipusCrèditsCATCASENG
- Processos d'innovació per a la creació i transformació de productes turístics IIOPB4.5XXX
- Optimització de plataformes digitalsOPB4.5XXX
- Acceleració corporativa i emprenedoriaOPB3XXX
- Advanced writing skillsOPB3XXX
- Altres optativesOPB9XXX

Per obtenir la menció, és imprescindible acomplir els següents requisits:

  • Tenir aprovades totes les assignatures de menció obligatòries.
  • Dels 30 crèdits optatius de la carrera, és necessari aprovar com a mínim 15 crèdits vinculats a la menció.
  • En cas que un dels dos Pràcticums realitzats no siguin de la menció, l’alumne haurà de realitzar un PFG amb stage pràctic vinculat a la menció.
  • L’alumne haurà d’escollir el PFG en funció de l’oferta publicada per a cada menció.

OPTATIVES 3º I 4º

TITULACIÓ OFICIAL QUALITAT
Graduat/Graduada en Turisme, Menció en Direcció de Negocis Ditials Turístics Programa en procés de verificació per part de l'AQU de la Generalitat de Catalunya per al curs 2020-2021