Grau de Turisme | Direcció Hotelera Especialització dins de Grau de Turisme

G
Modalitat: Presencial
Durada: 4 cursos (240 ECTS)
Horari: Grup de matí / Grup de tarda (intensiu)
Idiomes: Castellà, Anglès, Català
Especialització dins de: Grau de Turisme

Assignatures

L’especialitat de Direcció Hotelera del grau prepara l’alumnat per a comprendre les variables competitives del sector de l’Hoteleria i la Restauració, i per donar-hi resposta amb pràctiques i solucions eficaces, amb un profund coneixement de la gestió empresarial: econòmica, financera, del màrqueting i de la gestió de les persones. Els continguts es desenvolupen tenint en compte els processos clau, els sistemes de comercialització, la gestió de les vendes i de la clientela en un context internacional, i la perspectiva del disseny d’ofertes i serveis atractius que tinguin en compte les noves necessitats dels consumidors.

Per assolir la titulació de grau de Turisme, és necessari que l'estudiant superi de forma exitosa la totalitat dels crèdits que conformen el pla d'estudis.

Estructura del Pla d'Estudis. Direcció Hotelera.

Primer curs

Segon curs

Durant el tercer i quart curs, a més de les assignatures de caràcter obligatòri que ha de seguir qualsevol estudiant, haurà de dur a terme l'aprenentatge especialitzat en funció de les inquietuds professionals de l'alumne. Les assigantures obligatòries d'aquests cursos són les següents:

Tercer curs

Codi Direcció Hotelera i RestauracióTipusCrèditsCATCASENG
63401 Gestió d’AllotjamentOPB3XXX
63402 Gestió de la RestauracióOPB6XXX
63403 Organització HoteleraOPB6XXX

Quart curs

Codi Direcció Hotelera i RestauracióTipusCrèditsCATCASENG
64405 Direcció Estratègica i Financiera en Organitzacions turístiquesOPB6XXX
63404 Revenue ManagementOPB6XXX

Per obtenir la menció, és imprescindible acomplir els següents requisits:

  • Tenir aprovades totes les assignatures de menció obligatòries.
  • Dels 30 crèdits optatius de la carrera, és necessari aprovar com a mínim 15 crèdits vinculats a la menció.
  • En cas que un dels dos Pràcticums realitzats no siguin de la menció, l’alumne haurà de realitzar un TFG amb stage pràctic vinculat a la menció.
  • L’alumne haurà d’escollir el TFG en funció de l’oferta publicada per a cada menció.

Optatives 3r i 4rt