Grau de Turisme | Direcció Hotelera Especialització dins de Grau de Turisme

G
Modalitat: Presencial
Durada: 4 cursos (240 ECTS)
Idiomes: Castellà, Anglès, Català
Especialització dins de: Grau de Turisme

Pràcticum

PRÀCTICUM D’INICIACIÓ (Pràcticum I - 9 ECTS 225 h).

És una assignatura obligatòria que té lloc a partir del segon curs.
L’alumnat s’integra dins una organització vinculada a la seva àrea d’especialització i estableix un primer contacte amb el sector, que li facilitarà el coneixement de les sortides professionals i l’ajudarà a orientar-se en les seves preferències. En el cas de la Direcció Hotelera, el Pràcticum es realitzarà a les Empreses d’Aplicació del Grup CETT (Hotel Alimara, Àgora BCN Residència Universitària Internacional).

PRÀCTICUM D’IMPLICACIÓ (Pràcticum II - 9 ECTS 225 h).

Aquesta assignatura, obligatòria, té lloc durant el tercer curs. El Pràcticum ofereix a l’alumnat una formació professional** que li permet el contacte amb la realitat laboral, integrant-se en una organització de l’entorn de la seva especialització.

L'Alumnat que decideixi fer aquesta especialitat ha de realitzar dos pràcticums en l'Àmbit de la Direcció Hotelera.

L’HOTEL ALIMARA

L’Hotel Alimara (4****), ubicat en el mateix campus CETT, és una de les Empreses d’Aplicació que forma part del Grup CETT i que té un funcionament autònom. Al mateix temps l’Hotel Alimara és un entorn de treball en el qual els estudiants de Direcció Hotelera adquireixen una experiència real i a on poden aplicar i enriquir els seus coneixements teòrics i pràctics, en l’operativa i la gestió d’un hotel de quatre estrelles a Barcelona.
L’alumnat desenvolupa la seva estada de pràctiques amb el suport dels professionals de l’hotel, que, a banda de realitzar la seva tasca laboral de cara al client, compleixen la doble funció de tutorització de l’alumne.

L’aprenentatge que proporciona l’Hotel Alimara assegura l’èxit de la formació i compta amb un gran reconeixement del sector, servint d’excel•lent plataforma per altres cadenes hoteleres.

Per a més informació, pots consultar la Guia de l'Estudiant.