Grau de Turisme | Direcció Turística Especialització dins de Grau de Turisme

G
Modalitat: Presencial
Durada: 4 cursos (240 ECTS)
Horari: Grup de matí / Grup de tarda (intensiu)
Idiomes: Castellà, Anglès, Català
Especialització dins de: Grau de Turisme

Assignatures

L’especialitat de Direcció Turística del Grau prepara l’alumnat per optar a diferents opcions professionals en l’escenari de les activitats i els serveis turístics, per tal que pugui ocupar càrrecs de responsabilitat en la gestió d’empreses i institucions del sector, en la planificació, gestió i promoció de les destinacions turístiques, i en el disseny de productes i la gestió de projectes innovadors basats en la interacció dinàmica entre el Turisme, el Territori i el Patrimoni cultural i natural.

Per assolir la titulació de grau de Turisme, és necessari que l'estudiant superi de forma exitosa la totalitat dels crèdits que conformen el pla d'estudis.

Estructura del Pla d'Estudis del grau de Turisme, especialitat de Direcció Turística.

Primer curs

Segon curs

Durant el tercer i quart curs, a més de les assignatures de caràcter obligatòri que ha de seguir qualsevol estudiant, haurà de dur a terme l'aprenentatge especialitzat en funció de les inquietuds professionals de l'alumne. Les assigantures obligatòries d'aquests cursos són les següents:

Tercer curs

Codi Direcció TurísticaTipusCrèditsCATCASENG
63501 Creació de Productes Turístics i Productes culturalsOPB3XXX
63502 Empreses de Serveis TurísticsOPB6XXX
63503 La Planificació TurísticaOPB6XXX

Quart curs

Codi Direcció TurísticaTipusCrèditsCATCASENG
64505 Gestió Projectes TurísticsOPB6XXX
64506 Gestió Sostenible en les Destinacions turístiquesOPB6XXX

Per obtenir la menció, és imprescindible acomplir els següents requisits:

  • Tenir aprovades totes les assignatures de menció obligatòries.
  • Dels 30 crèdits optatius de la carrera, és necessari aprovar com a mínim 15 crèdits vinculats a la menció.
  • En cas que un dels dos Pràcticums realitzats no siguin de la menció, l’alumne haurà de realitzar un PFG amb stage pràctic vinculat a la menció.
  • L’alumne haurà d’escollir el PFG en funció de l’oferta publicada per a cada menció.

Optatives de 3r i 4t