Grau de Turisme - Direcció Turística Especialització dins de Grau de Turisme

G
Modalitat: Presencial
Durada: 4 cursos (240 ECTS)
Idiomes: Castellà, Anglès, Català
Especialització dins de: Grau de Turisme

Pràcticum

PRÀCTICUM D’INICIACIÓ (Pràcticum I - 9 ECTS 225 h)

És una assignatura obligatòria que té lloc a partir del segon curs.
L’alumnat s’integra dins una organització vinculada a la seva àrea d’especialització i estableix un primer contacte amb el sector, que li facilitarà el coneixement de les sortides professionals i l’ajudarà a orientar-se en les seves preferències.

PRÀCTICUM D’IMPLICACIÓ (Pràcticum II - 9 ECTS 225 h)

Aquesta assignatura, obligatòria, té lloc durant el tercer curs. El Pràcticum ofereix a l’alumnat una formació professional** que li permet el contacte amb la realitat laboral, integrant-se en una organització de l’entorn de la seva especialització.

L'Alumnat ha de realitzar dos pràcticums en l'Àmbit de la Direcció Turística.

Per a més informació, pots consultar la Guia de l'Estudiant.