Grau de Turisme | Direcció Turística Especialització dins de Grau de Turisme

G
Modalitat: Presencial
Durada: 4 cursos (240 ECTS)
Idiomes: Castellà, Anglès, Català
Especialització dins de: Grau de Turisme

Durada

El pla d'estudis del Grau en Turisme s'estructura en 4 anys acadèmics de 60 crèdits ECTS cadascun.

Els dos primers cursos acadèmics són de formació bàsica comuna per a la totalitat dels estudiants.

Per superar la Titulació de Grau en Turisme, és necessari que l'estudiant superi de forma satisfactòria la totalitat dels crèdits que componen el pla d'estudis

La normativa de permanència estableix que l'estudiant pot matricular entre un mínim de 18 crèdits i un màxim de 60 crèdits nous. S'autoritza una matrícula superior a 60 crèdits amb un màxim de 75 crèdits a tot aquell estudiant que no estigui cursant un any de gràcia, tenint en compte que com a màxim 60 poden ser crèdits nous.

Excepcionalment i, quan estigui justificat, el Director de la EUHT CETT-UB, pot autoritzar una matrícula superior a 75 crèdits fins a un màxim de 78 crèdits per curs acadèmic (màxim 60 crèdits nous). En aquest cas l'estudiant haurà de presentar una instància escrita.

En qualsevol cas l'estudiant que a l'inici del curs tingui pendent per finalitzar la carrera un màxim del 10% dels crèdits (24 cr), haurà de matricular-los tots i podrà sol·licitar una convocatòria extraordinària d'aquestes assignatures, independentment del semestre que estigui oferta. Aquesta sol·licitud únicament es pot tramitar en la matriculació d'inici de curs.

Alumnes finalitzadors consultar la Normativa.