Grau de Turisme | Direcció Turística Especialització dins de Grau de Turisme

G
Modalitat: Presencial
Durada: 4 cursos (240 ECTS)
Idiomes: Castellà, Anglès, Català
Especialització dins de: Grau de Turisme

Raons per cursar el grau

El Grau CETT-UB forma professionals competents per a un sector competitiu.

  • Permet l’especialització mitjançant itineraris flexibles.
  • És una formació internacional que facilita i promou la mobilitat dels estudiants.
  • Desenvolupa la iniciativa emprenedora.
  • Incorpora els coneixements i les habilitats de les noves TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació).
  • Permet gaudir i formar part de la xarxa de relacions CETT-UB.
  • L’alumnat rep una orientació i tutoria personalitzada.
  • És garantia d’aconseguir una carrera professional.